Силабуси навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Дисципліни вільного вибору студента