Педагогічна пропедевтична практика

Документація практики

       Педагогічна пропедевтична практика для студентів 1 курсу (керівник – ас. Костащук О.І.),посідає важливе місце в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Вона є органічною складовою освітнього процесу закладу вищої освіти, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки студентів з педагогічних дисциплін з їх практичною діяльністю в школі. Пропедевтична практика відіграє системоутворюючу роль серед усіх форм навчальної діяльності студента у ЗВО, дозволяє засвоїти, проявити та перевірити одержані теоретичні знання, забезпечує безперервність і послідовність формування вмінь і навичок, професійне становлення майбутнього педагога.

Мета педагогічної пропедевтичної практики полягає в ознайомленні студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» з особливостями роботи закладів загальної середньої освіти, забезпеченні практичного пізнання студентами закономірностей практичної діяльності педагога та оволодінні способами її організації; розвитку вмінь виконувати конкретні навчально-виховні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; розвитку внутрішньої установки на педагогічну професію (розвитку педагогічної позиції).

До захисту педагогічної пропедевтичної практики студенти першокурсники, у довільній формі, відображають події з практики, які викликали найбільшу рефлексію себе, як майбутнього педагога і представляють у форматі «Театру рефлексивних щоденників». Підсумок проходження пропедевтичної практики відбувається на студентській конференції-диспуті «Я у першому педагогічному вияві».


Зразки творчих звітів студентів про проходження педагогічної пропедевтичної практики (Зразок 1/ Зразок 2 / Зразок 3)


Анкетування студентів 1 курсу за результатами проходження «Педагогічної пропедевтичної практики»


Анкетування для стейкхолдерів за результатами проходження «Педагогічної пропедевтичної практики»