Педагогічна неперервна практика

Виробничапедагогічна неперервна практика (керівник – доц. Гордійчук О.Є.) є логічним продовженням педагогічної практики «Перші дні дитини в школі».

Мета педагогічна неперервної практики полягає взабезпеченні  готовності студентів 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» до перебування на посаді класовода; залученні до самостійного планування та практичного пізнання закономірностей педагогічної діяльності, оволодінні студентами способами її організації; баченні перспективи свого професійного становлення.

Для проходження виробничоїпедагогічної неперервної практики четвертокурсникам пропонуються базові (згідно укладеної угоди) заклади загальної середньої освіти м.Чернівці, а також дозволяється проходження цього виду практики за місцем проживання на підставі пред’явленого відношення про подальше працевлаштування.

Захист педагогічної неперервної практики проводиться у формі підсумкової конференції, до якої студенти готують звіт з унаочненням, (фотомонтажами, відеомонтажами), що ілюструють їхнє професійне становлення та наукові дослідження.