«Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика (Ч.2)»


Документація практики


Виробничапедагогічна неперервна практика (керівник – доц. Гордійчук О.Є.) є логічним продовженням педагогічної практики «Перші дні дитини в школі».

Після закінчення практики «Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика» (Ч1.,Ч2).

Формою контролю педагогічної неперервної практики є іспит, який проводиться у формі звітної конференції.

За три дні до захисту студент-практикант повинен представити керівнику практики електронний варіант звітних матеріалів для перевірки та оцінювання.

Після закінчення практики «Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика» (Частина 1, Частина 2) проводиться захист у формі підсумкової конференції, до якої студенти готують звіт з унаочненням (фотомонтажами, відеоматеріалами), що ілюструють їх професійне становлення, наукові дослідження, обмінюються досвідом професійної діяльності за період проходження практики.

Анкетування для студентів 4 курсу за результатами проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі та педагогічної неперервної практики» (ч.2)

Анкетування за результатами проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі та педагогічної неперервної практики» (ч.2)


Результати анкетування