Орієнтовна тематика магістерських робіт

 

Перелік кваліфікаційних магістерських робіт, що виконуються на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти.

2016-2017н.р.

Денна форма роботи

ПІП студента

Теми магістерських робіт

ПІП керівника кваліфікаційної роботи

Добрянська Анастасія Віталіївна Психолого-педагогічні умови навчання іноземної мови ліворуких молодших школярів. Іванчук М.Г.
Рошко Любов Володимирівна

 

Ідеї національного виховання у творчій спадщині Софії Русової. Мафтин Л.В.
Гевадзяк Надія Олегівна Агресивні реакції учнів молодшого шкільного віку та шляхи їх корекції. Мафтин Л.В.
Юхимчук Анастасія Андріїівна

 

Педагогічні умови підвищення педагогічної майстерності викладачів у системі науково-методичної роботи університету.

 

Федірчик Т.Д.
Чернявська Кристина Сергіївна Формування академічного персоналу вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу. Федірчик Т.Д.
Богуцька Галина Ярославівна Підготовка майбутнього вчителя до роботи з інтелектуально обдарованими молодшими школярами на уроках української мови. Романюк С.З.
Іваночко Ольга Володимирівна

 

Підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів здоров’язберігаючої компетентності.

 

Бигар Г.П.
Логінова Ілона Андріївна Особливості формування міжособистісних стосунків в учнівському колективі початкової ланки освіти. Бигар Г.П.
Калинюк Наталія Миколаївна Організація дослідницько-пошукової діяльності молодших школярів у процесі навчання математики. Прокоп І.С.
Ямна Руслана Григорівна Формування дослідницьких умінь молодших школярів у процесі вивчення природознавства. Шевчук К.Д.

 

Гладиш Юлія Дмитрівна Підготовка учнів класу з інклюзивним навчанням до взаємодії з дитиною особливих потреб. Гордійчук О.Є.
Матейчук Христина Ігорівна Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Гордійчук О.Є.
Бордун Інна Ігорівна

 

Формування ключових та предметних компетенцій молодших школярів на уроках інформатики.

 

Предик А.А.
Кушнір Ірина Вікторівна Особливості формування у майбутніх учителів початкової школи вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у професійній діяльності. Предик А.А.
Гончар Інна Артурівна

 

Особливості використання літературних ігор на уроках читання як засобу літературного розвитку молодших школярів.

 

Піц І.І.
ФагурелСоріна Іванівна Особливості використання технології «Читання, письмо для розвитку критичного мислення» на уроках літературного читання. Піц І.І.
Соболєва Юлія Анатоліївна Функціонування школи І ступеня в Чернівецькій області: стан та перспективи розвитку. Палійчук О.М.

 

 

Заочна форма навчання

ПІП студента Теми магістерських робіт ПІП керівника кваліфікаційної роботи
Мацкан Крістіна Іванівна Вплив вольових якостей молодших школярів на результати  навчальної успішності. Іванчук М.Г.
Чинківська Христина Олександрівна  Превентивне виховання учнів молодшого шкільного віку. Мафтин Л.В.
Павленко Ганна Василівна Психолого-педагогічні умови роботи вчителя з гіперактивними дітьми молодшого шкільного віку. Мафтин Л.В.
Якович Яна Дмитрівна Акмеологічні основи самореалізації викладача вищої школи. Федірчик Т.Д.
Черней Зіновія Василівна

 

 Формування культури діалогічної взаємодії майбутнього вчителя початкової школи. Романюк С.З.
Зварич Юліана Василівна Педагогічні умови використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови в початковій школі. Романюк С.З.
Стрибко Мар`яна Іванівна Форми організації спільної діяльність школи та сім’ї у вихованні молодших школярів. Бигар Г.П.
Петрашеску Галина Сергіївна Особливості навчально-виховного процесу у вітчизняних та зарубіжних альтернативних навчальних закладах. Бигар Г.П.
Діакону Інна Казимирівна  Особливості організації етапу контролю і корекції знань, умінь і навичок у молодших школярів на уроках математики. Прокоп І.С.
Войціх Наталія Богданівна Особливості роботи вчителя з обдарованими учнями в процесі навчання математики в початковій школі. Прокоп І.С.
Воронка Жанна Віталіївна

 

Розвиток спостережливості як засіб формування природознавчої компетентності молодших школярів.

 

Шевчук К.Д.

 

Боднар Яна Ярославівна Проектна діяльність на уроках природознавства як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів. Шевчук К.Д.

 

Дзеса Галина Володимирівна Система активногозалученнясім’їдитини з особливими потребами в навчально-виховнийпроцес. Гордійчук О.Є.
Чернівчан Тетяна Петрівна Становлення особистісної самореалізації майбутнього вихователя групи продовженого дня на етапі професійного навчання. Гордійчук О.Є.
Горянська Ганна Олександрівна Особливості методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до уроків інформатики. Предик А.А.
Стасів Мар`яна Володимирівна Теоретичні основи змісту та структури освітньої галузі «Технологія» в початковій школі. Предик А.А.
Беркович Ольга Мірчівна

 

Моральне виховання молодших школярів на уроках літературного читання. Піц І.І.
Дарійчук Ірина Анатоліївна Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках літературного читання. Піц І.І.
Клим Наталія Володимирівна Стан та перспективи розвитку початкової освіти в Україні. Палійчук О.М.
Дісар Дана Олексіївна Розвиток творчого потенціалу вчителя засобами мистецтва. Богданюк А.М.
Бурла Андріана Костянтинівна Формування пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Шестобуз О.С.
Лободюк Яна Борисівна Особливості вдосконалення позакласної та позашкільної роботи початкової ланки освіти. Біленкова Л.М.