Орієнтовна тематика магістерських робіт

Тематика науково-практичних проектів

студентів 5 курсу

(денної форми навчання)

(2019-2020)

№ п/п ПІП студента Тема
1. Ластівка Юлія Організація партнерської взаємодії вчителя з молодшими школярами
2. Миронюк Альбіна Формування громадянської компетентності у молодших школярів засобами міжпредметних зв¢язків
3. Романишин Зоряна. Розвиток текстотворчих умінь молодших школярів на уроках української мови
4. Копистинська Марія Розвиток критичного мислення молодщих школярів  на уроках української мови
5. Боднарюк Іванна Альтернативна початкова освіта в Україні
6. Борчук Катерина Педагогічне просвітництво батьків у спадщині В.Сухомлинського
7. Блідна Анна Економічне виховання на уроках математики
8. Сімак Олександра Система вправ для формування обчислювальних прийомів додавання та віднімання в межах 10 в процесі вивчення початкового курсу математики.
9. Бабич Надія

Технологія сторітелінгу як засіб розвитку комунікативної компетентності  учнів

1-2 кл.

10. Сухоняк Андріана Система виховних заходів патріотичного виховання молодших школярів в умовах Нової української школи
11. Бицкало Ганна Розвиток емпатичної взаємодії учнів інклюзивного класу засобами анімації.
12. Мицкан Ірина Особливості вивчення молодшими школярами літературної автобіографічної історії-казки про інклюзивність «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама» (автор: Оксана Драчковська).
13. Мачушак Галина

Інноваційні форми

виховної роботи в новій українській школі

14. Олексійчук Анна

Особливості використання здоров¢язбережувальних технологій в новій

українській школі

15. Безушка Юлія Особливості використання різнорівненвих запитань у роботі над літературним твором
16. Токарюк Крістіна Використання методу передбачень у роботі над художнім твором на уроках літературного читання
17. Бойчук Ірина Ознайомлення другокласників з явищами природи за системою дослідницьких вправ О. Савенкова
18. Гостюк Маряна Система краєзнавчих ігор в процесі формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю
19. Карапка Людмила Василівна Система робота з веб-сторінками та веб-сайтами на уроках інформатики в початковій школі
20. Ковальова Олександра Володимирівна Специфіка роботи з програмним забезпеченням на уроках інформатики в початковій школі
21. Василинчук Людмила Ігрові технології у розвитку читацьких здібностей молодших школярів
22. Проданюк Марина Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації спілкування з батьками
23. Цуркан Аліна Використання ігрової діяльності на уроках «Я досліджую світ»
24. Харитон Олеся Методика проведення рухливих ігор в умовах пришкільного оздоровчого табору
25. Репчук Анастасія Застосування дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва в 2 класі початкової школи.
26. Шульгіна Ольга Використання інтерактивного методу «мозковий штурм» у процесі навчання учнів 2 класу.
27. Мойсюк Людмила Особливості використання інтерактивної дошки в початковій школі
28. Даскалюк Крістіна Особливості організації проектно – технологічної діяльності на уроках трудового навчання
29. Довбенчук Тетяна Нетрадиційні форми проведення самопідготовки у межах роботи ГПД
30. Король Людмила Дидактична система вправ з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови
31. Гнатюк Елеонора

Використанняя Lego  на уроках

математики у 1 класі нової

української школи

32. Віщук Наталія Використання проективних методик вивчення особистості в роботі з молодшими школярами

Тематика науково-практичних проектів

студентів 5 курсу

(заочної форми навчання)

(2019-2020)

№ п/п ПІП студента Тема
1. Курилюк Оксана Збагачення лексичного запасу молодших школярів синонімами
2. Сабура Світлана Формування навички самостійної роботи молодших школярів у процесі виконання домашніх завдань  з української мови
3. Татаренкова Марія Розвиток навички письма ліворуких учнів у період навчання грамоти
4. Гуда Світлана Василівна Використання  елементів  ейдетики в освітньому процесі початкової школи.
5. Халак Селуца Іллінічна Використання технології організації групової навчальної діяльності молодших школярів на уроках української мови
6. Образцова Галина
7. Білак Ольга Особливості реалізації технології диференційованого навчання на уроках математики у 1класі (за методичною системою Логачевської).
8. Карп’юк Катерина Система розвивальних завдань у змісті навчання на уроках математики у 1 класі НУШ.
9. Ганзюк Вікторія Система вправ для формування вимірювальних навичок молодших школярів на уроках математики в 1 класі (за методичною системою С. Скворцової)
10. Сащук Анна Оформлення математичного осередку освітнього простору Нової української школи
11. Пастух Лілія Василівна Сертифікація як інструмент зовнішнього незалежного оцінювання учителя початкових класів
12. Балан Руслана Вікторівна Формування соціальної активності молодших школярів в урочній та позаурочній діяльності
13. Мельничук Алла Ігорівна Організація дистанційного навчання у початковій школі в умовах карантину
14. Боштан Віталіна Особливості виховання толерантності у дітей молодшого шкільного віку
15. Мельничук Марина Використання інтерактивних методів навчання на уроках  «Я у світі» (3 кл.)
16. Дригибко Оксана Формування моральних цінностей молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського
17. Джаман Діана Особливості застосування навчальних проектів з метою розвитку інтелекту молодших
18. Стражир Діана Розвиток зв’язного мовлення учнів молодшого шкільного віку в умовах малокомплектної школи
19. Фернюк Вікторія Формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі
20. Андрущак Тетяна Система педагогічної та психокорекційної роботи над українськими казками в початковій школі
21. Герасим (Ротар)Христина Особливості формування особистості дитини в умовах інклюзивного середовища
22. Косован Каріна Особливості інклюзивного виховання молодших школярів
23. Флорескул Анна Організація навчальної співпраці вчителя інклюзивного класу  та учнів як суб’єкт-суб’єктна взаємодія
24. Карлійчук Інна Організація навчальної діяльності учнів в умовах інклюзивного класу
25. ІонашкуДаніела Анатоліївна Формування соціального здоров’я учнів початкової школи засобами сюжетно-рольової ігрової діяльності
26. Дмитрук Ольга Василівна Особливості використання фізхвилинок на уроках в початковій школі як засобу формування здорового способу життя
27. Колотило Марина Тарасівна Особливості формування здорового способу життя молодших школярів в умовах позакласної роботи
28. Маротчак Іванна Іванівна Формування здоров’язбережувальної компетентності у молодших школярів засобами ігрової діяльності
29. Суховерська Анжеліка Мірчівна Успішна адаптація молодших школярів до навчання як основа психічного здоров’я
30. Комендант Катерина Драгомирівна Особливості використання мультимедійних технологій на уроках літературного читання.
31. Гуцкал Кристина Іванівна

Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі роботи над літературним твором./

Сучасні підходи до формування у молодших школярів читацької компетентності

32. Михаїла Андрея Марінівна Розвиток здібностей молодших школярів до словесної творчості на уроках літературного читання.
33. Кондратьєва Валентина Формування творчої особистості молодшого школяра засобами методичної системи «Щоденні 5».
34. Панцир Діана Олександрівна Створення ситуації успіху на уроках літературного читання засобами сучасних технологій навчання.
35. Пантелюк Христина Юріївна Формування когнітивних умінь молодших школярів на уроках літературного читання засобами технології розвитку критичного мислення.
36. Дерешкевич Юлія Олександрівна Використання на уроках природознавства в початковій школі тестових завдань
37. Дерев’янко Е. Система рухливих ігор на уроках фізичного виховання в початковій школі.
38. Клевчук Ольга Іванівна Особливості формування природничих знань учнів 1-го класу
39. Крушельницька Мирослава Особливості ігрової діяльності молодших школярів з метою формування ціннісних орієнтацій
40. Опаєць Марія Ознайомлення першокласників з явищами природи за допомогою методів критичного мислення
41. Рошка Марина Іллівна Система оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в умовах НУШ (формувальне оцінювання)
42. Колісник Анастасія Андріївна Творчій розвиток молодших школярів засобами нетрадиційних технік малювання в початковій школі
43. Буга Інна Валеріївна Система вправ при вивченні графічного редактора з інформатики в IVкласі
44. Василишина Аліна Констянтинівна Методика роботи з перезентаціями на уроках інформатики
45. Швець Ангеліна Валеріївна
46. Баланюк Олеся Володимирівна Театралізація і драматизація як засоби розвитку творчих здібностей молодших школярів
47. Дробот Алла Вадимівна Дитяча словесна творчість як засіб розвитку мовлення учнів початкової школи
48. Аштефкулесі Данієла Георгіївна Формування дослідницьких умінь дитини у процесі пошукової діяльності молодших школярів на уроках літературного читання
49. Іпатій (Мацьків) Лариса Юріївна Виконання навчальних проектів у процесі літературного розвитку молодших школярів
50. Тріффо Юлія Григорівна Особливості розвитку навички свідомого читання у розумово відсталих дітей
51. Грижинку Христина Георгіївна Методика проведення досліду на уроках «Я досліджую світ»
52. Гафійчук Анжела Іванівна Методика проведення екскурсії в умовах пришкільного оздоровчого табору
53. Іванчук Олена Валеріївна Формування креативних умінь молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»
54. Микайлу Марія Миколаївна Формування розумової  активності дітей молодшого шкільного віку в умовах пришкільного оздоровчого табору
55. Фенюк Аліна Використання інтерактивних форм організації навчання на уроках «Я досліджую світ» (природознавчий аспект)
56. Боюк Олександра Ігорівна Нестандартні уроки з образотворчого мистецтва при вивченні образу рідного краю учнями 4 класу
57. Ігнатюк Мар`яна Анатоліївна Вивчення декоративного розпису на уроках образотворчого мистецтва у 4 класі початкової школи
58. Ткачук Катерина Сергіївна Ознайомлення молодших школярів з натюрмортом як жанром образотворчого мистецтва
59. Ганич Анна Віталіївна Особливості зображення природи на уроках образотворчого мистецтва у 2 класі
60. Ващук Марія Методика вивчення кольорів у 1 класі на уроках образотворчого мистецтва
61. Дячук Ольга Василівна Педагогічний супровід комбінованого типу групи продовженого дня
62. Панчук Ольга Миколаївна Розвиток спостережливості учнів на заняттях з образотворчого мистецтва
63. Рус Анастасія Дмитрівна Робота з графічними матеріалами як засіб активізації образотворчої діяльності молодших школярів
64. Палій Тетяна Михайлівна Формування інтересу до образотворчої діяльності
65. Романова Надія Василівна Удосконалення образотворчої діяльності молодших школярів

66. Гайсан Світлана Формування граматичного поняття «прикметник» у молодших школярів засобами дидактичних ігор у 2 класі НУШ
67. Чубрей Анастасія Система вправ для закріплення граматичного поняття «іменник» в учнів 4-ого класу
68. Крисько Вікторія Вправи для розвитку критичного мислення учнів під час самопідготовки
69. Цвилинюк Тетяна Система дидактичних ігор під час самопідготовки в освітньому процесі ГПД
70. Калин Марія Іванівна

Використання інноваційних форм

організації методичної роботи

вчителів початкової школи у

контексті впровадження НУШ

71. Колотило Наталія Танасіївна

Система завдань для розвитку

логічного мислення молодших

школярів на уроках математики

у 2 класі

72. Бучковська Наталія Валеріївна

Система дидактичних ігор на уроках

математики у 1 класі

73. Шпанюк Олександра Василівна

Використання нетрадиційних форм

організації навчання математики

у 4 класі

74. Попова Уляна Виховання громадянської добродіяльності у молодших школярів
75. Черней Мар’яна Організація роботи з батьками в Новій українській школі
76. Кургульцева Христина Інтеграція освітніх галузей крізь призму курсу “Я досліджую світ”
77. Лихошвед Анна Формування соціальної компетентності молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»
78. Капкій Христина Юріївна Особливості технічного конструювання та моделювання на уроках трудового навчання
79. Істратій Зіновія Георгіївна Лепбук як ефективний спосіб організації навчальної діяльності на уроках трудового навчання
80. Гурдіш Ірина Формування дизайнерської культури молодших школярів на уроках трудового навчання