Орієнтовна тематика магістерських робіт

 

Перелік кваліфікаційних магістерських робіт, що виконуються

на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти

2017-2018 н.р.

Денна форма навчання

ПІП студента Тема магістерської роботи

ПІП керівника магістерської

роботи

1. Петрушко

Людмила Олександрівна

Готовність майбутніх учителів до реалізації інтегрованого навчання у початковій школі. Іванчук М.Г.      

 

2. Циганеску

Альона Михайлівна

Забезпечення якості вищої освіти на внутрішньоуніверситетському рівні. Федірчик Т.Д.    

 

3. Буга

Наталія Сергіївна

Формування педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищої школи на етапі навчання в магістратурі. Федірчик Т.Д.

 

4. Багуляк

Тетяна Василівна

Вплив сучасних ігор на життя молодших школярів. Палійчук О.М.   

 

5. Урсу

Алла Михайлівна

Використання завдань з логічним навантаженням в процесі навчання математики в початковій школі. Прокоп І.С.        
6. Дідух

Віталія Віталіївна

Методичні основи формування алгебраїчних понять в процесі вивчення початкового курсу математики. Прокоп І.С.        
7. Тимчук

Віта Романівна

Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі розвивального навчання на уроках української мови. Романюк С.З.     

 

8. Максимчук

Анастасія Юріївна

Патріотичне виховання молодших школярів засобами художньої літератури. Романюк С.З.     

 

9. Попельницька

Марина Сергіївна

Вивчення концентру «Україна – мова» на уроках українознавства у 1-4 класах. Мафтин Л.В.      
10. Копчук

Марія Василівна

Формування у молодших школярів системи гуманістичних цінностей. Мафтин Л.В.      
11. Боднар

Олена-Аліна Георгіївна

Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи в школі. Бигар Г.П.          
12. Грималюк

Тетяна Вікторівна

Формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров’я в процесі професійної підготовки. Бигар Г.П.          
13. Гавриш

Надія Григорівна

Особливості використання технології ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної початкової освіти. Предик А.А.     

 

14. Ковальська

Анастасія Іванівна

Особливості формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики. Предик А.А.

 

15. Гнат

Дар’я Анатоліївна

Дидактичні основи навчання природознавства на засадах екологічного підходу в початковій ланці освіти. Шевчук Х.Д.      
16. Мудряк

Вероніка Саінівна

Розвиток природничої освіти в історії педагогічної думки другої половини 19-початку 20 століття. Шевчук Х.Д.      
17. Федорчук

Марія Романівна

Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими потребами. Гордійчук О.Є.

 

18. Лютик

Юлія Василівна

Педагогічна взаємодіяв організації життєдіяльності молодших школярів. Гордійчук О.Є.

 

19. Кельбя

Олена Іванівна

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання. Піц І.І.                
20. Назарюк

Мар’яна Юріївна

Розвиток образного мовлення учнів молодшого шкільного віку на уроках літературного читання. Піц І.І.                
21. Плаксива

Ангеліна Григорівна

Педагогічні умови розвитку комунікативної активності молодших школярів у навчально-виховному процесі Шестобуз О.С.

 

22. Москалюк

Тетяна Євгеніївна

Формування професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи. Біленкова Л.М. 
23. Баєтул

Тетяна Юріївна

Літературний розвиток молодших школярів на етапі літературознавчої пропедевтики в початковій школі засобами літератури рідного краю. Богданюк А.М. 

 

24. Савчин

Михайлина Володимирівна

Формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів. Гавриш І.І.

 

Заочна форма навчання

 

ПІП студента Тема магістерської роботи ПІП керівника

магістерської

роботи

1. Ємельянова

Юлія Богданівна

Готовність майбутніх учителів до реалізації інтегрованого навчання у початковій школі. Іванчук М.Г.
2. Александрюк

Марія Василівна

Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього закладу у процесі підвищення кваліфікації Федірчик Т.Д.
3. Боднар

Наталія Анатоліївна

Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти Федірчик Т.Д.
4. Божовська

Мирослава Анатоліївна

Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності. Хомич Л.О.

 

5. Паскар

Галина Дмитрівна

Виховання морально-етичних цінностей у студентів в умовах вищого навчального закладу. Палійчук О.М.
6. Баланюк

Галина Михайлівна

Використання на уроках математики народознавчого матеріалу як засобу мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи.

Прокоп І.С.
7. Босовик

Надія Вікторівна

Нестандартні уроки математики як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів. Прокоп І.С.
8. Вишнева

Оксана Сергіївна

Ідеї патріотичного виховання у творчій спадщині Григорія Ващенка. Романюк С.З.
9. Робулець

Ольга Ігорівна

Педагогічні ідеї та науково-просвітницька діяльність Миколи Костомарова. Мафтин Л.В.
10. Олар

Діана Василівна

Виховні традиції українського козацтва як засіб формування патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку. Мафтин Л.В.
11. Хрущ

Світлана Ігорівна

Особливості виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі. Бигар Г.П.
12. Сливка

Юлія Дмитрівна

 Формування здорового способу життя молодших школярів до позаурочної фізкультурно-спортивної роботи. Бигар Г.П.
13. Спіжавка

Наталія Дмитрівна

Особливості побудови підручників з інформатики для початкової школи. Предик А.А.
14. Слижук

Оксана Михайлівна

Особливості формування конструктивних умінь на уроках образотворчого мистецтва в сучасній початковій школі. Предик А.А.
15. Хаснаш

Діана Сергіївна

Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини. Шевчук Х.Д.
16. Красій

Наталія Богданівна

Підготовка майбутнього вчителя до використання у початкових класах природо терапії. Шевчук Х.Д.
17. Осинчук

Олександра Володимирівна

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання роботи в класі з інклюзивним навчанням. Гордійчук О.Є.
18. Добрюк

Олександра Петрівна

Підготовка студентів педагогічних навчальних закладів до навчання молодших школярів синтетичним видам мистецтва. Гордійчук О.Є.
19. Кнюх

Марія Іванівна

Формування морально-етичних суджень молодших школярів у процесі роботи на художнім твором на уроках літературного читання. Піц І.І.
20. Русу

Оксана Володимирівна

Формування педагогічної культури батьків дітей молодшого шкільного віку в умовах школи першого ступеня. Піц І.І.
21. Козлова

Аліна Андріївна

Особливості застосування інформаційних технологій на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. Шестобуз О.С.
22. Остафі

Яна Анатоліївна

Підготовка вчителя початкової школи до виховної роботи з учнівськими коллективами. Біленкова Л.М.
23. Стасюк

Леся Ярославівна

Формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги. Богданюк А.М.
24. Демчук

Вікторія Віталіївна

Готовність майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів Гавриш І.І.