Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Монографії 

  1. Іванчук М. Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. (Виховання особистості молодшого щколяра в умовах інтегрованого підходу до навчання). – Чернівці: рута, 2004. – 360 с.

1

  1. Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект) : монографія / Тетяна Дмитрівна Федірчик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 448 с. (28 д.а.)

11

2. Романюк С.З. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття): монографія / С.З.Романюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 539с. арк. 30,5 др.ар

img_20
3. Богданюк А. М., Руснак. І. С. Виховний потенціал української дитячої літератури Канади : монографія / А. М. Богданюк , І. С. Руснак. – Вижниця : Вид. «Черемош», 2014. – 300 с. – 17.44 друк. Арк.

img_20161006_163742

4. Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних трансформацій ХХІ століття: колект. монографія / за ред. М.Г. Іванчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с.

Рисунок1

5. Шестобуз О. С. Культура спілкування молодших школярів : теоретико-методичний аспект : монографія / О. С. Шестобуз. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 308 с.
Обкладинка Культура спілкування 1

6. Гавриш І. І. Добродійна діяльність – фактор виховання культури молодших школярів: монографія / Інна Іванівна Гавриш // Чернівці : Чернівецький нац. у-н  – 2017. – 160 с.

1

7. Ситник – Палагнюк Н.І., Руснак І.С. Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / Н. І. Ситник – Палагнюк, І.С.Руснак. – Чернівці : «Рута», 2018. – 300 с.

0-02-04-9ffdb46da40bab96e23df5aa7298f3fa834609f4ba43c8d2d8e1cb806d3697b8_fd01a9da

8. Мафтин Л.В. Елементи українознавства в освітньому просторі України / Л.В.Мафтин // Еuropean vector of contemporale psychologi, pedagogi and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. Volume 2. Sandomierz: Izdevniecsba «Baltia Publishing», 2018. – 476 p. –  С.201-219.

Підручники та навчально-методичні посібники 

1. В.В.Корнещук, Т. Д. Федірчик. Професійна підготовка фахівців у закладах освіти: навчальний посібник. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О. – 2018.– 110 с.
2. Гордійчук О.Є.Екранне та сценічне мистецтво в початковій школі: теорія і практика : навч. посіб. / Оксана Євгенівна Гордійчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 180 с.
3. Група продовженого дня (психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з молодшими школярами) : навч. посібник / О.Є. Гордійчук, О.С. Шестобуз, І.І. Гавриш. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.
4. Іванчук М.Г., Цуркан Т.Г. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» у початковій школі: навчально-методичний посібник / М.Г.Іванчук, Т.Г.Цуркан. – Чернівці: Друк ФОП Варвус В.В., 2017 р. – 240 с.
5. «Книжка для вчителя» (М.Д. Захарійчук, М.Г. Іванчук, М.М. Одинак), 2018. – 205 с. http://gramota.kiev.ua/
6. Мафтин Л.В. Етнопедагогіка-Українознавство. Термінологічний словник. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 272с.
7. Н.Богданець-Білоскаленко, С.Романюк. Літературне читання. Уроки. 4 клас: за оновленю програмою / Наталія Богданець-Білоскаленко, Світлана Романюк. – К.: Вид. дім «Перше вересня», 2017. – 206 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
8. Палійчук О.М., Прокоп І.С. Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі: навч. посібник. – Част. 1./ Оксана Палійчук, Інна Прокоп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 224 с.
9. Предик А. Генеза оцінювання в початковій школі України: теоретико-методологічний аспект: навч. Посіб. / А.А. Предик, І.С. Руснак. 3-те вид.допов. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2015. – 315с.
10. Романюк С.З. Технології виховного процесу в початковій школі: навч. посібник / І.С.Руснак, Г.Я.Федух, С.З.Романюк. – Вижниця: Черемош, 2016. – 176 с.
11. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання літературного читання: навчально-методичний посібник / Світлана Романюк, Ірина Піц. – Чернівці – Вижниця: Черемош. – 2017. – 154с.
12. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання української мови: навчання грамоти: навчально-методичний посібник/Світлана Романюк, Ірина Піц. – Чернівці, 2014. – 210ст.
13. Федірчик Т. Д., Нікула Н. В. Науково-методичний супровід формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів: практичний посібник / Н. В. Нікула, Т. Д. Федірчик – Чернівці, 2017. – 120 с.
14. Федірчик Т. Викладач вищої школи : проблеми професійно-особистісного становлення : навч.-метод. посіб. / Т. Федірчик, М. Іванчук – Чернівці : Золоті литаври, 2015. – 248 с.
15. Федірчик Т. Д. Науково-методичний супровід розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи: практ. посіб. / Т. Д. Федірчик. – Чернівці : Золоті литаври, 2015. – 180 с.
16. Федірчик Т. Д. Професійно-особистісне становлення викладача вищої школи : програма спецкурсу / Т. Д. Федірчик. – Чернівці : Золоті литаври, 2014. – 20 с.
17. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії «Педагогічна культура батьків»: інформаційно-методичний посібник, Чернівці: Яворський С. Н. – 2018. – 171 с.
18. Шестобуз О. С. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. посібник / О.С. Шестобуз. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 212 с.
19. Шестобуз О. С. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч. посібник / О.С. Шестобуз. – 2-ге вид., виправл., доповн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.

2019 р.

Федірчик, Т. Д., Іванчук, М. Г.  Акмеологічні основи професійного розвитку викладача вищої школи: Навчально-методичний посібник/ М.Іванчук, Т. Федірчик.-Чернівці: Родовід, 2019.-284 с.

Федірчик, Т. Д., Нікула, Н. В. Управління в системі загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. / Т.Д. Федірчик, Н.В. Нікула.- Чернівці: Родовід. 2019.- 220 ст.

Костащук, О. І. Вступ до спеціальності «Початкова освіта»: навч.-метод. посібник. /О.І. Костащук.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, ім. Ю. Федьковича, 2019.- 88 с.

Прокоп, І. С., Костащук, О. І. Педагогічна пропедевтична практика: метод. рекомендації/ І.С. Прокоп, О.І. Костащук.- Методичні рекомендації. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019.-64 с.

Іванчук М. Г., Романюк С.З., Федірчик Т.Д.  Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта»: метод. рекомендації./ М.Г. Іванчук, С.З. Романюк, Т.Д. Федірчик.-  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019.- 48 с.

2020 р.

Іванчук М.Г., Цуркан Т.Г., Громадянська та історична освітня галузь у змісті початкової освіти: дидактико-методичний аспект: навч.-метод. посібник/ М.Г. Іванчук, Т.Г. Цуркан.- Чернівці: Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019.-376 с.

Біленкова Л.М. Педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах початкової школи: навч.-метод. посіб./ Лідія Біленкова. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 104 с.

Риторика: навч. – метод. посібник / укл. Лариса Мафтин. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 344 с.

Цуркан, Т. (2020). Педагогічна культура батьків (Відкриті батьківські студії:) навчально-методичний посібник / Таісія Цуркан. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  190 с.

Цуркан, Т. Г. (2020). Ключові ідеї виховання успішної дитини: навч-метод. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 96 с.