Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Монографії (2014-2016 рр.)

 1. Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект) : монографія / Тетяна Дмитрівна Федірчик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 448 с. (28 д.а.)img_20161006_16

2. Романюк С.З. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття): монографія / С.З.Романюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 539с. арк. 30,5 др.ар

 

img_20
3. Богданюк А. М., Руснак. І. С. Виховний потенціал української дитячої літератури Канади : монографія / А. М. Богданюк , І. С. Руснак. – Вижниця : Вид. «Черемош», 2014. – 300 с. – 17.44 друк. Арк.

 

img_20161006_163742

4. Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних трансформацій ХХІ століття: колект. монографія / за ред. М.Г. Іванчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с.

Рисунок1

Підручники та навчально-методичні посібники 2014-2016 рр.

 1. Федірчик Т. Викладач вищої школи : проблеми професійно-особистісного становлення : навч.-метод. посіб. / Т. Федірчик,  М. Іванчук – Чернівці : Золоті литаври, 2015. – 248 с.
 2. Федірчик Т. Д. Науково-методичний супровід розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи: практ. посіб. / Т. Д. Федірчик. – Чернівці : Золоті литаври, 2015. – 180 с.
 3. Федірчик Т. Д. Професійно-особистісне становлення викладача вищої школи : програма спецкурсу / Т. Д. Федірчик. – Чернівці : Золоті литаври, 2014. – 20 с.
 4. Мафтин Л.В. Етнопедагогіка-Українознавство. Термінологічний словник. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 272с.
 5. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання української мови: навчання грамоти: навчально-методичний посібник/Світлана Романюк, Ірина Піц. – Чернівці, 2014. – 210ст.
 6. Романюк С.З. Технології виховного процесу в початковій школі: навч. посібник / І.С.Руснак, Г.Я.Федух, С.З.Романюк. – Вижниця: Черемош, 2016. – 176 с.
 7. Предик А. Генеза оцінювання в початковій школі України: теоретико-методологічний аспект: навч. Посіб. / А.А. Предик, І.С. Руснак. 3-те вид.допов. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2015. – 315с.
 8. Шестобуз О. С. Сучасні інформаційні технології : навч.-метод. посібник / О.С. Шестобуз. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 212 с.
 9. Шестобуз О. С. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч. посібник / О.С. Шестобуз. – 2-ге вид., виправл., доповн. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.
 10. Група продовженого дня (психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з молодшими школярами) : навч. посібник / О.Є. Гордійчук, О.С. Шестобуз, І.І. Гавриш. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.