Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі»

Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» (керівник – доц. Гордійчук О.Є.) для студентів 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» є логічним продовження навчальних видів практик на попередніх курсах. Вона передбачає щоденне систематичне спостереження студентами за першокласниками Нової української школи та роботою класовода протягом першого навчального тижня. З метою стимулювання аналітико-синтетичної мислительної діяльності в період практики студенти ведуть спостереження та облік особливостей організації освітнього процесу в 1 класі в руслі вимог Нової української школи в щоденнику педагогічної практики (в електронному варіанті з відповідним оформленням).

Мета педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» полягає в ознайомленні студентів 4 курсу з особливостями адаптаційного періоду першокласників в умовах початкової школи; зі специфікою облаштування вчителем освітнього середовища та організацією освітнього процесу в руслі вимог Нової української школи.

Формою контролю педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» єзалік – захист групового проєкту, який проводиться керівниками підгруп зі студентами. До захисту студенти всією підгрупою виготовляють макет освітнього середовища 1 класу та демонструють проведення ранкової зустрічі, розробленої в малих групах.