«Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика (Ч.1)»


Документація практики


«Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика» (Ч.1; Ч.2) – є органічною складовою освітнього процесу закладу вищої освіти та логічним продовженням попередніх видів практичної підготовки. Педагогічна практика передбачає організацію системної і цілісної професійно-педагогічної підготовки: від спостереження студентами за періодом адаптації першокласників, особливостями педагогічної діяльності вчителя 1 класу, партнерської підтримки і надання допомоги педагогу в організації ранкових зустрічей та освітнього середовища до уроків, а також добору методичного забезпечення, виготовлення дидактичних матеріалів, до самостійної організації багатоаспектної діяльності вчителя початкових класів Нової української школи.

Організовується на базі закладів загальної середньої освіти різних типів м. Чернівці, Чернівецької області, та інших областей України, відповідно до укладених угод та пред’явлених довідок про подальше працевлаштування студента-практиканта.

Мета педагогічної практики  «Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика» (Ч.1; Ч.2) полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з особливостями організації освітнього процесу в період адаптації учнів першого класу до навчальної діяльності, та в забезпеченні готовності студентів  до повноцінного перебування на посаді вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Підсумкова оцінка за практику «Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна практика» (Частина 1, Частина 2) є комплексною.

Анкетування студентів 4 курсу за результатами проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі та педагогічної неперервної практики» (ч.1)

Анкетування для стейкхолдерів за результатами проходження педагогічної практики «Перші дні дитини в школі та педагогічної неперервної практики» (ч.1)

Результати анкетування