Зв’язки із закладами України

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти підтримує тісні творчі контакти за укладеними угодами з науково-дослідними установами Академії педагогічних наук України (Інститут проблем виховання, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, Інститут психології), вищими навчальними закладами України – Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Уманським державним педагогічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника, Тернопільським національним університетом імені В. Гнатюка та ін. Налагоджено співпрацю з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені В.Винниченка, Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

Важливою і перспективною для кафедри є співпраця з Чернівецькою філією ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, в особі начальника філії Тарангул Л.М. Традиційним стало проведення викладачами кафедри спільно з працівникам філії заходів до Дня рідної мови, експертизи електронних версій підручників для закладів загальної середньої освіти. Така співдружність із закладами вищої освіти та науковими установами активізує пошукову діяльність викладачів, пробуджує ініціативу, формує атмосферу партнерства та взаємодії.