Співробітники

 

15

 

В.о. завідувача кафедри Прокоп Інна Степанівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 1994 року.
Коло наукових інтересів: виховні цілі навчання: історія, теорія методика, проблеми навчання математики, теорія навчання молодших школярів.

 

 

Іванчу6к Марія Георгіївна – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти.
У 1977 році закінчила Чернівецьке педагогічне училище за спеціальністю учитель початкових класів. У цьому ж році розпочала трудову діяльність на посаді вчителя початкових класів СШ № 23, нині гімназія № 5, де пропрацювала до 1995 року. За цей період у 1985 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Історик. Викладач історії»(заочної форми навчання); у 1993 році захистила дисертацію «Психолого-педагогічні умови формування моральних почуттів молодших школярів у процесі навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 1996 року доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання. У 2005 році захистила дисертацію на тему «Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
«Відмінник освіти України», «Вчитель методист», нагороджена «Знаком Василь Сухомлинський», «За наукові досягнення». Досвід роботи з проблеми «Інтеграції навчально-виховного процесу в початковій школі» вивчений та схвалений Центральним Інститутом учителів м. Києва, матеріали занесені до Центральної картотеки передового досвіду, член спеціалізованої ради Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова із захисту кандидатських та докторських дисертацій спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Під керівництвом Іванчук М. Г. захищено 6 кандидатських дисертацій (з них:
– 2 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання,
1 за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
1 за спеціальністю 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти,
2 за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія).
На даний час є науковим керівником 3 аспірантів та 1 пошукувача, науковим консультантом 1 докторської дисертації.
Автор понад 90 публікацій: з них 1 монографія «Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал» (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання), 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України, 12 навчально-методичних посібників, 4 методичних рекомендацій, статті у наукових фахових виданнях, матеріалах конференцій.
Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні особливості навчання та виховання особистості молодшого школяра в умовах інноваційного освітнього простору.

18Федірчик Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 1994 року.
Коло наукових інтересів: професійно-особистісного розвитку викладача вищої школи; організація дидактичного процесу у вищих навчальних закладах; управління навчально-виховним процесом у освітніх закладах; методологія наукових досліджень у галузі педагогіки.

 

16Романюк Світлана Захарівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 1997 року.
Коло наукових інтересів: діяльність педагогів української діаспори у розвитку теорії та практики національної освіти й виховання; становлення і розвиток рідномовної освіти українців у діаспорі; інноваційні підходи до викладання української мови в початковій школі; педагогічні технології в навчально-виховному процесі початкової школи; лінгводидактична підготовка магістрів педагогічної освіти.

 

8

Мафтин Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. В університеті працює з 1986 року.
Коло наукових інтересів: традиції українського національного виховання; українознавча складова змісту шкільної освіти; нормативно-правова база сучасного українознавства; українознавчі засади формування особистості майбутнього педагога; методичне забезпечення сучасного українознавства; оптимізація викладання циклу українознавчих дисциплін у педагогічному ВНЗ; українознавство у практиці виховної роботи загальноосвітньої школи; сучасні підходи до проблеми українознавства.
Працює над проблемою докторської дисертації «Генеза українознавчої складової змісту шкільної освіти в Україні (1917-2000р.р.)»

1

Бигар Ганна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2001 року.
Коло наукових інтересів: розвиток українського шкільництва в Канаді, теорія та методика виховної роботи в сучасній системі освіти, методичні аспекти викладання валеології в початковій ланці освіти.

 

 

 

12

Палійчук Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2002 року.

Коло наукових інтересів: розвиток національної педагогічної думки в Україні й за рубежем; формування духовності дітей та молоді засобами християнської етики; проблеми навчання математики, каліграфічного письма молодших школярів; формування педагогічної майстерності майбутніх учителів та професійне самовдосконалення вчителя.

 

 


20Шевчук Кристина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2003 року.
Коло наукових інтересів: питання виховання і становлення особистості молодшого школяра ,формування цінностей та ціннісних ставлень дітей молодшого шкільного віку, розробка методологічних підходів до закладання природознавчих дисциплін.

 

 

 

14Предик Аліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2003 року.
Коло наукових інтересів: актуальні проблеми оцінювання навчальних досягнень молодших школярів та студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

5Гордійчук Оксана Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2004 року.
Коло наукових інтересів: проблеми морального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки, особливості сучасного родинного виховання дітей та молоді, моральні та етичні аспекти спілкування вчителя в педагогічному процесі, методика навчання хореографічному, театральному та екранним видам мистецтва у початковій школі, підготовка вихователя до організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня, підготовка фахівців до інклюзивного навчання.

13Піц Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2002 року.
Коло наукових інтересів: історія розвитку українського та зарубіжного шкільництва, проблеми навчання української мови в початкових класах.

 

 

 

19Чорней Ірина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2002 року.
Коло наукових інтересів: Формування готовності студентів до інноваційної діяльності у вихованні і трудовому навчанні молодших школярів.

 

 

 

3Богданюк Антоніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2000 року.
Коло наукових інтересів: дослідження розвитку національної педагогічної думки в Україні та зарубежем; української етнопедагогічної теорії та практики впровадження в навчально-виховний процес сучасної національної школи ідей етнопедагогіки України й народної педагогіки Буковини, зокрема.

 

 

2Біленкова Лідія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2007 року.
Коло наукових інтересів: педагогічні засади та практика родинного виховання в українській діаспорі Канади.

 

 

 

 

21Шестобуз Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2004 року.
Коло наукових інтересів: формування культури спілкування молодших школярів з однолітками, використання сучасних інформаційних технологій у початковій школі, особливості навчання образотворчого мистецтва в початкових класах, організація навчально-виховного процесу з шестирічними першокласниками.

 

 

 

22ШУЛЬГА АЛЬОНА ВАЛЕРІЇВНА – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2007 року.
Коло наукових інтересів: проблема психолого-педагогічної готовності учителя початкових класів до роботи з батьками молодших школярів.

 

 

 

9НЕПІТ ЛЮБОВ ЄВГЕНІЇВНА – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2005 року.
Коло наукових інтересів: проблема розвитку української дидактики, погляди Григорія Ващенка на процес навчання, методи та принципи навчання, проблема розвитоку зв’язного мовлення молодших школярів.

 

 

 

10НІКУЛА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2008 року.
Коло наукових інтересів: «Формування методичної культури вчителя в історії педагогічної думки ХХ століття»

 

 

 

7Костащук Оксана Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2005 року.
Коло наукових інтересів: становлення особистості молодого викладача.

 

 

 

 

4Вакарчук Ольга Іванівна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2009 року.
Коло наукових інтересів: професійне становлення викладача вищої школи.

 

 

 

 

11ОЛІЙНИК ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2010 року.
Коло наукових інтересів: проблеми навчання математики, каліграфічного письма молодших школярів.

 

 

 

 

 

uJVJiqanQDUГавриш Інна Іванівна –   кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2014 року.
Коло наукових інтересів: проблеми навчання математики

 

 

 

 

0 (4)Цуркан Таїсія Георгіївна – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2013 року.

Коло наукових інтересів: педагогічна культура батьків молодших школярів

 

 

 

 

 

17Ситник Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. Старший лаборант кафедри педагогіки та та методики початкової освіти. На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи працює з 2004 року.

Коло наукових інтересів: українсько-канадське співробітництво у галузі освіти