Історія кафедри

З 1 вересня 2002 року кафедра педагогіки розпочала свою діяльність як випускова з підготовки фахівців початкової освіти за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями – завідувач (з 2002 по 2011 рр.) доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович; з  2012-2015 рр. в. о. завідувача, доктор психологічних наук, професор Іванчук Марія Георгіївна; з 2015-2019 рр. в.о. завідувача, кандидат педагогічних наук, доцент Прокоп Інна Степанівна.

IMG_8361

Впродовж першого десятиріччя кафедрою підготовлено фахівців денної та заочної форм навчання   зі спеціалізаціями «Українознавство», «Образотворче мистецтво», «Іноземна мова» та «Практична психологія». Навчально-виховний процес сьогодні забезпечують: 2 доктори наук, професори (з них: 1 за сумісництвом), 13 кандидатів наук (з них 9 доцентів, 4 асистенти) і 4 асистентів. Над докторськими дисертаціями працюють 3 викладачі кафедри. Серед викладачів кафедри – відмінники освіти України, лауреати премій імені Омеляна Поповича, Юрія Федьковича, переможці обласного конкурсу «Учитель року», учителі-практики, стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих науковців.

Середній вік штатних викладачів кафедри з науковими ступенями і вченими званнями – 36 років.

Напрями діяльності наукових груп викладачів кафедри:

–          Психолого-педагогічна підготовка конкурентоспроможного вчителя початкової школи в умовах інноваційних підходів (проф. Іванчук М. Г., доц. Прокоп І. С., доц. Гордійчук О. Є., доц. Шевчук К. Д., асит. Чорней І. Д., асист. Шестобуз О. С., Шульга А.В., Олійник О.В., Гавриш І.І.);

–          розвиток шкільництва в Україні й в українському зарубіжжі – доц. Романюк С. З., доц. Бигар Г. П., доц. Палійчук О. М., доц. Піц І. І., асист. Біленкова Л. М. асист. Богданюк А. М.;

–          особистісне та професійне становлення викладача вищої школи – доц. Федірчик Т. Д., асист. Нікула Н. В., асист. Вакарчук О. І., асист. Костащук О. І.;

–          українознавча складова змісту шкільної освіти в Україні – доц. Мафтин Л. В., Богданюк А. М.

При кафедрі відкрито з 2002 року аспірантуру за спеціальністю 13.00.01, випускниками якої стали 13 викладачів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, з них – 6 викладачів кафедри педагогіки та методики початкової освіти. З 2005 р. при кафедрі відкрито докторантуру.

Методична комісія кафедри спрямовує свою діяльність за секціями:

–                     психолого-педагогічної підготовки фахівця (проф. Іванчук М. Г., доценти Бигар Г. П., Піц І. І., Прокоп І. С., ФедірчикТ. Д.);

IMG_8350–                 методик викладання гуманітарних дисциплін у початковій школі (доценти Романюк С.З., Піц І.І., Гордійчук О.Є., асистенти Богданюк А.М., Олійник О.В.);

Рисунок4

–            методик викладання природничо-математичних дисциплін у початковій школі (доценти Шевчук К. Д., Прокоп І.С., Бигар Г.П., асистенти Біленкова Л.М., Цуркан Т.Г., Гавриш І.І.);

Рисунок5

– методик викладання прикладних дисциплін у початковій школі та практичної підготовки фахівця (доценти Мафтин Л.В., Гордійчук О.Є., асистенти Чорней І. Д., Шестобуз О. С., Шульга А.В.).

Рисунок6

Кафедра забезпечує видання наукового вісника Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Педагогіка та психологія».

кенекнновий

Практична підготовка фахівців здійснюється у тісній співпраці викладачів кафедри з працівниками міського управління освіти, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти , ЗНЗ міста та області.

IMG_8327 IMG_8328

Програмою практичної підготовки фахівця передбачено такі види педагогічної практики:

–          пропедевтична педагогічна практика;

–          виховна робота з молодшими школярами;

–          пробні уроки і заняття;

–          перші дні дитини у школі;

–          неперервна педагогічна практика;

–          асистентська педагогічна практика.

Викладачі кафедри – організатори і учасники українських та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів з проблем якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних в умовах сучасного ринку праці.

Кафедра підтримує тісні творчі контакти з науковими установами Академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.

При кафедрі працює студентський клуб «Педагог», членами якого є студенти різних курсів, які утворюють творчі групи за напрями діяльності клубу: організаційний, культурно-просвітницький, літературно-мистецький, танцювальний, редколегія. Рада клубу керує роботою творчих груп студентів, пропагує серед молоді філософію здорового способу життя, організує і контролює підготовку студентами педагогічних читань, круглих столів, конкурсів авторських віршів та пісень тощо.

IMG_8324