Міжнародне співробітництво

План роботи з міжнародного співробітництва кафедри педагогіки та методики початкової освіти на 2016р.

  1. Участь професорсько-викладацького складу кафедри у роботі міжнародних наукових конференцій.
  2. Навчання студентів напряму підготовки «Початкова освіта» у Вищій Лінгвістичній Школі в Ченстохові, згідно програми «Подвійний диплом» (Польша) I-II етапу.
  3. В рамках виконання науково-дослідних робіт, дослідження студентами спеціальності «Початкова освіта» особливостей організації навчання молодших школярів у закладах освіти Польші.
  4. Проходження стажування професорсько-викладацького складу кафедри у Вищій Лінгвістичній Школі в Ченстохові (Польша).