Платформа дистанційного навчання Moodle

В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на базі платформи Moodle створено власний ресурс для дистанційного навчання https://moodle.chnu.edu.ua/

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

MOODLE є достатньо гнучкою системою: викладач може самостійно створювати дистанційний курс та управляти ним, тобто власноруч контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних студентами завдань, фіксувати завдання, надіслані із запізненням, дозволяти або забороняти студентам перездавання контрольних завдань (модульних або підсумкових – заліків, іспитів) тощо.

На допомогу у використанні платформи Moodle створено сайт для студентів та викладачів університету в умовах дистанційної роботи https://online.chnu.edu.ua

Для повноцінного використання платформи дистанційного навчання, необхідно мати корпоративну пошту ЧНУ (вирішення проблем з електронною поштою можна віднайти за посиланням https://online.chnu.edu.ua/студенту/електронна-пошта) та здійснити перший вхід на сайт дистанційного навчання

Створено рубрика на допомогу для:

студентів https://online.chnu.edu.ua/студенту

викладачів https://online.chnu.edu.ua/викладачу