Сьогодення

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти створена на базі кафедри загальної педагогіки педагогічного факультету в 2002 р. і є випусковою у підготовці вчителів початкової школи. З грудня 2019 р. кафедрою завідує доктор педагогічних наук, професор Романюк Світлана Захарівна.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освітапершого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Випускники кафедри мають можливість працювати вчителем початкових класів закладів загальної середньої освіти, організаторами виховної роботи та  психологом в закладах освіти.

Науково-педагогічний колектив кафедри характеризується високим професійним потенціалом. У її складі працюють 3 доктори, 16 кандидатів наук та 1 асистент. Це команда однодумців, креативних та творчих особистостей. Вони систематично підвищують свою кваліфікацію як у закладах вищої освіти України, так і за кордоном.

Зростання якісного складу науково-педагогічних кадрів відбулося завдяки створенню сприятливих умов для підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації та дослідницької роботи молодих вчених.

Важливою складовою підготовки науково-педагогічних кадрів є діюча в університеті аспірантура за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», а з 2018 року – за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта».

Упродовж 2016-2020 рр. колектив кафедри працює над науковою темою «Теоретико-методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір» (номер державної реєстрації НДР: РК № 0116U007044, керівник – професор Іванчук М. Г.).

Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації положень Концепції «Нова українська школа». Вони є тренерами для регіональних тренерів у рамках підготовки вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Концепції «Нова українська школа» (професори Іванчук М.Г, Романюк С.З, доценти Гордійчук О.Є., Піц І.І., Прокоп І.С., Шевчук К.Д.), співавторами навчальних посібників рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі початкової школи (професор Романюк С.З.).  З метою підвищення фахової готовності майбутніх випускників кафедри до професійної діяльності заключено угоду про співпрацю з педагогічним колективом Коровійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коровійської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області (директор школи Лупуляк О.Г.)

В умовах технологізації освітнього процесу викладачі кафедри є активними учасниками тренінгів, семінарів, круглих столів, воркшопів. Свідченням цього є участь педагогів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Лише за останні два місяці кафедрою організовано та проведено міжвузівський онлайн-вебінар: «УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» та міжвузівську онлайн-конференцію: «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ»,

При кафедрі функціонують студентський науковий гурток «Пошук» (керівник, доцент Мафтин Л.В.) та об’єднання творчої молоді клуб «Педагог» (керівник, доцент Богданюк А.М.), які виступають ініціаторами та організаторами науково-дослідної і культурно-просвітницької роботи серед майбутніх учителів початкової школи.