Силабуси навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Диспиліни вільного вибору студента

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Дисципліни вільного вибору студента