Наукова проблема кафедри

Наукові інтереси викладачів спрямовані в контексті наукової проблеми кафедри

«Теоретико-методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір»

(2016-2021)