Абітурієнту

 

«Початкова освіта»

Випускники  спеціальності  «Початкова  освіта»  отримують кваліфікації:  бакалавр  –  «бакалавра початкової освіти»; спеціаліст  –  «вчителя початкової  школи  та  образотворчого  мистецтва»,  «вчителя  початкової школи  та  вихователя  групи  продовженого  дня в ЗНЗ»,  «вчителя  початкової  школи та  практичного  психолога в закладах освіти»  (відповідно  до  обраної  спеціалізації);  магістр – «магістра  початкової  освіти,  вчителя  образотворчого  мистецтва/  вихователя  групи  продовженого дня/ практичного психолога (залежно від обраної спеціалізації).

Читання  професійно-орієнтованих  дисциплін  забезпечує  професорсько-викладацький  склад  кафедри  педагогіки  та  методики початкової освіти.

Студенти  спеціальності  мають змогу  обрати  одну  із  спеціалізацій: «Група  продовженого  дня», «Образотворче  мистецтво», «Практична психологія», «Освітній менеджмент»

Відповідно  можуть  працевлаштовуватись    у     загальноосвітні заклади   і  працювати  вчителем  початкових  класів,   вихователем  групи продовженого дня, вчителем образотворчого мистецтва в початкових класах чи практичним психологом.

Випускники  магістратури спеціальності «Початкова освіта», отримуючи  кваліфікацію  магістра початкової  освіти,  викладача педагогіки,  вчителя  початкової школи,  мають  право  працювати викладачем у  педагогічних вищих навчальних  закладах,  у загальноосвітніх  закладах  на посаді вчителя початкових класів.

Дані станом на вступну кампанію 2016 р.

 
  Освітній рівень Термін навчання Сертифікати, що подаються при вступі (вступне випробування, фаховий іспит)  

Статус

предмету

 

Вагові коефіцієнти Денна форма навч. Заочна форма навч.
  Ліцензовані

обсяги

Вартість   року навчання,

грн

Ліцензовані

обсяги

Вартість   року навчання,

грн

  Бакалавр

(на основі повної загальної середньої освіти)

 

4 Українська мова та література Профільний 0,35 90 10400 90 7200
  Історія України   0,25
  Біологія або Географія або Іноземна мова або Математика   0,25
  2 Фаховий іспит

«Педагогіка та психологія»

43 10800 58 7600
  Спеціаліст

(на основі базової освіти)

1  

Комплексний фаховий іспит

60 12000 60 8000
  Іспит з іноземної мови
  Магістр

(на основі базової та повної вищої освіти)

1,5 Комплексний фаховий іспит 25 13600 24 9600
  Іспит з іноземної мови


ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

12

«Образотворче мистецтво»

DSC_0071

DSC_0126

«Практична психологія»

113_1378 DSCF1116

«Вихователь групи продовженого дня»