Педагогічна практика «Пробні уроки»

Документація практики

Метою педагогічної практики «Пробні уроки» (керівник – доц. Шевчук К.Д).  є розвиток у студентів 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» вмінь здійснювати освітній процес з молодшими школярами Нової української школи, керуючись сформованими знаннями та компетенціями з основ теорії та методик викладання у початковій школі; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Специфікою цього виду педагогічної навчальної практики є ознайомлення студентів з особливостями освітнього процесу в Новій українській школі, формування вмінь спостерігати, аналізувати планувати і проводити уроки та заняття.

Захист практики «Пробні уроки» відбувається у формі круглого столу з використанням інтерактивних методів навчання.


Анкетування студентів 3 курсу за результатами проходження педагогічної практики «пробні уроки»


Анкетування для стейкхолдерів за результатами проходження педагогічної практики «пробні уроки»