«Педагогічна практика з виховної роботи в початковій школі»

Першим активним видом практичної підготовки, для студентів 2 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», є «Педагогічна практика з виховної роботи в початковій школі» (керівник – доц. Богданюк А.М.), мета якого полягає в забезпеченні  готовності студентів-практикантів до планування й організації виховної діяльності з молодшими школярами, залученні до виконання обов’язків класовода,  виробленні вмінь здійснювати психолого-педагогічне діагностування учня й колективу та аналіз отриманих результатів.

Педагогічна практика з виховної роботи в початковій школі проводиться на базі різних типів закладів освіти. У процесі її проходження вирішуються наступні завдання: засвоїти основні форми виховної роботи із урахуванням специфіки різного типу шкіл; оволодіти методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів; оволодіти уміннями планування і ведення виховної роботу в класі, групі продовженого дня, з окремими учнями; збагачувати уявлення про характер і зміст виховної діяльності та функціональні обов’язки вчителя, вихователя групи продовженого дня.

Підготовка студентів до даного виду практики здійснюється у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, проходження пропедевтичної практики, а також – творчої діяльності студентів у гуртках, спілках творчої молоді, які діють в структурі кафедри, факультету (клуб «Педагог», науковий гурток тощо).

Захист «Педагогічної практики з виховної роботи в початковій школі» практики відбувається в нетрадиційних формах (звітна конференція, круглий стіл, семінар-концерт, стіл дискусій, онлайн-семінар тощо), під час яких студенти 2 курсу демонструють розробки медіа-презентацій, відео-проектів та ін. видів творчої самореалізації майбутнього педагога.

Звіт про проходження практики

Звіт про проходження практики

Звіт про проходження практики