Громадське обговорення

Досконалості меж немає. І знову обговорення ОП продовжується. Вектор підготовки конкурентоздатного фахівця лежить в площині викликів сьогодення та модернізаційних процесів освітньої сфери. Почути думки, побажання і міркування студентів, викладачів, педагогічної спільноти, представників громадськості щодо якості підготовки фахівців, врахувати запити суспільства, потреби ринку праці, пропозиції стейкхолдерів у цьому процесі необхідно для задоволення потреб нової української школи у висококваліфікованих, творчих, ініціативних учителях початкових класів, удосконалення їх професійної майстерності та фахових компетентностей.

Просимо Вас взяти участь у громадському обговоренні змісту освітніх програм за спеціальністю 013 «Початкова освіта» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Отримані результати буде використано для підвищення якості освітніх послуг університету.

ОБГОВОРЕННЯ ОПП 2023-2024н.р.:

Обговорення ОПП спеціальності 013 «Початкова освіта» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
Пропозиції просимо надсилати з 10 січня по 10 лютого 2024р. в онлайн-анкеті або на електронну пошту s.romaniuk@chnu.edu.ua


Обговорення ОПП спеціальності 013 «Початкова освіта» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)


ОПП 013 «Початкова освіта» (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

ОПП 013 «Початкова освіта» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) /архів 2022


Пропозиції просимо пропонувати в онлайн-анкеті

Анкета для здобувачів вищої освіти

Анкета для випускників

Анкета для роботодавців

Анкета для викладачівОбговорення проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи зі стейкходерами

Обговорення проблем підготовки майбутніх вчителів початкової школи з директоркою Коровійської загальноосвітньої школи

Обговорення програми підготовки майбутніх учителів початкової школи з директоркою Департаменту освіти і науки

Зустріч із директоркою департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвігою Цуркан