Громадське обговорення

Досконалості меж немає. І знову обговорення ОП продовжується. Вектор підготовки конкурентоздатного фахівця лежить в площині викликів сьогодення та модернізаційних процесів освітньої сфери. Почути думки, побажання і міркування студентів, викладачів, педагогічної спільноти, представників громадськості щодо якості підготовки фахівців, врахувати запити суспільства, потреби ринку праці, пропозиції стейкхолдерів у цьому процесі необхідно для задоволення потреб нової української школи у висококваліфікованих, творчих, ініціативних учителях початкових класів, удосконалення їх професійної майстерності та фахових компетентностей.


Просимо Вас взяти участь у громадському обговоренні змісту освітніх програм за спеціальністю 013 «Початкова освіта» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Отримані результати буде використано для підвищення якості освітніх послуг університету.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта»

Пропозиції просимо пропонувати в онлайн-анкеті

Анкета для здобувачів вищої освіти

Анкета для випускників

Анкета для роботодавців


Обговорення проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи зі стейкходерами

Обговорення проблем підготовки майбутніх вчителів початкової школи з директоркою Коровійської загальноосвітньої школи

Обговорення програми підготовки майбутніх учителів початкової школи з директоркою Департаменту освіти і науки

Зустріч із директоркою департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвігою Цуркан