Громадське обговорення

Досконалості меж немає. І знову обговорення ОП продовжується. Вектор підготовки конкурентоздатного фахівця лежить в площині викликів сьогодення та модернізаційних процесів освітньої сфери. Почути думки, побажання і міркування студентів, викладачів, педагогічної спільноти, представників громадськості щодо якості підготовки фахівців, врахувати запити суспільства, потреби ринку праці, пропозиції стейкхолдерів у цьому процесі необхідно для задоволення потреб нової української школи у висококваліфікованих, творчих, ініціативних учителях початкових класів, удосконалення їх професійної майстерності та фахових компетентностей.


Просимо Вас взяти участь у громадському обговоренні змісту освітніх програм за спеціальністю 013 «Початкова освіта» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Отримані результати буде використано для підвищення якості освітніх послуг університету.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта»

Пропозиції просимо пропонувати в онлайн-анкеті

Анкета для здобувачів вищої освіти

Анкета для випускників

Анкета для роботодавців

Анкета для викладачів
Обговорення проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи зі стейкходерами

Обговорення проблем підготовки майбутніх вчителів початкової школи з директоркою Коровійської загальноосвітньої школи

Обговорення програми підготовки майбутніх учителів початкової школи з директоркою Департаменту освіти і науки

Зустріч із директоркою департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвігою Цуркан