Громадське обговорення

Досконалості меж немає. І знову обговорення ОП продовжується. Вектор підготовки конкурентоздатного фахівця лежить в площині викликів сьогодення та модернізаційних процесів освітньої сфери. Почути думки, висловити свої міркування та здійснити моніторинг якості підготовки фахівця, враховуючи запити суспільства, потреби ринку праці, пропозиції стейкхолдерів сприятиме задоволенню потреб ринку праці у висококваліфікованих фахівцях.

Обговорення проблем підготовки майбутніх вчителів початкової школи з директоркою Коровійської загальноосвітньої школи

Обговорення програми підготовки майбутніх учителів початкової школи з директоркою Департаменту освіти і науки

Пропозиції щодо внесення змін до освітньо-професійних програм спеціальності 013 “Початкова освіта” просимо пропонувати в анкеті, заповнену форму надсилати на пошту кафедри pmpo-dpt@chnu.edu.uа