Професійна (організаційно-методична) практика

Документація практики

Професійна (організаційно-методична) практика (керівник – доц. Шевчук К.Д.) для студентів 6 курсу – є складовою професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і завершальним етапом практичної підготовки до професійно-педагогічної діяльності.

Метою професійної (організаційно-методичної) практики є: оволодіння студентами-магістрантами сучасними методами, формами, інструментами організаційно-методичної роботи в початковій школі; формування організаційно-методичної компетентності, професійних умінь і навичок самостійного прийняття рішень; укладання методичного забезпечення освітнього процесу в початковій школі та управління ним; удосконалення організаційно-педагогічних навичок; умінь творчо застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

Професійна (організаційно-методична) практика знайомить студентів-магістрантів з сучасним станом організаційно-методичної роботи в початковій школі; основною документацією початкової школи; передовим педагогічним досвідом учителів початкових класів; дозволяє студентам скласти реальний індивідуальний досвід, поєднавши теоретичні знання, власні зусилля, та набутті професійні навички. 

 Професійна (організаційно-методична) практика за змістом та формами здійснення багатогранний та інтегрований механізм, який дозволяє студенту реалізувати не тільки роль вчителя початкових класів, а й методиста, завідувача, управлінця, коуча, фасилітатора та ін.

 За період проходження даного виду практики, студенти опановують вміння і навички організації різних видів методичної роботи; взаємодіяти з учнівським, педагогічним, батьківським колективами на засадах педагогіки партнерства; знайомляться із сучасними електронними ресурсами ЗВО: сайтом, системою електронного оцінювання, документообігом, іншими педагогічними інформаційно-комунікаційними технологіями; глибинно аналізують процес внутрішньої організації освітнього процесу в початковій школі, систему планування та моніторингу якості освіти, методичну та управлінську роботу вчителя методиста.

Професійна (організаційно-методична) практика за своїм змістом базується знаннях фахово-зорієнтованих дисциплін та видах практики, які студенти пройшли на попередніх курсах.

          Захист професійної (організаційно-методичної) практики проводиться у формі підсумкової науково-практичної конференції.