Науково-педагогічна (асистентська) практика

Науково-педагогічна (асистентська) практика (керівник – проф. Романюк С.З.) для студентів 6 курсу – є складовою професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і завершальним етапом практичної підготовки до професійно-педагогічної діяльності.

Мета науково-педагогічної (асистентської) практики полягає в забезпеченні та закріпленні науково-теоретичних знань із освітньої діяльності в ЗВО, формуванні вмінь і навичок застосовувати їх під час виконання функцій викладача / асистента.

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення науково-педагогічної діяльності студента-магістранта за такими напрямами:

  • навчальна (викладацька) діяльність  – підготовка магістранта до викладання  базових, професійно-орієнтованих дисциплін  зі спеціальності та методик їх викладання у ЗВО;
  • методична робота – методична грамотність щодо побудови лекційних, семінарських та практичних занять, їх аналізу та самоаналізу;
  • організаційно-виховна діяльність – підготовка магістранта до організації виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи);
  • науково-дослідна робота – підготовка магістранта як науковця-дослідника.

          Захист науково-педагогічної (асистентської) практики проводиться у формі підсумкової науково-практичної конференції.