Професійна (педагогічна) практика


Документація практики


Виробнича професійна (педагогічна) практика (керівник – доц. Гордійчук О.Є.) для студентів 5 курсу, здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, – є  логічним продовженням педагогічної практики студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» (бакалавр).

Позаяк, у цей період завершу­ється процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, саме тому зміст практичної діяльності студентів у ході цієї практики є максимально наближе­ним до реальної професійної діяльності вчителя Нової української школи. 

Базою проведення цього виду практики є ЗЗСО міста Чернівці. За умови подальшого працевлаштування в навчальному закладі, студенту-практиканту дозволяється проходження професійної (педагогічної) практики за місцем проживання.

Метапрофесійної (педагогічної) практики полягає в наданні можливостей магістрантам 5 року навчання щодо цілісного виконання функцій учителя-класовода; проведення системи навчально-виховної роботи з учнями початкової школи; здійсненні психолого-педагогічної діагностики учнів класу в цілому.

Захист професійної (педагогічної) практики проводиться у формі «Панорами педагогічних ідей» та обмін досвідом педагогічної діяльності.