ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 5 курсу ДФН(2020-2021)

 1. Професійна рефлексія як механізм саморозвитку майбутніх учителів початкової школи.
 2. Дидактичні засоби формування у молодших школярів природничих понять.
 3. Педагогічні умови використання робочих зошитів з друкованою основою в процесі навчання молодших школярів.
 4. Виховання почуття гідності у майбутніх учителів початкової школи
 5. Особливості організації уроків образотворчого мистецтва у умовах дистанційного навчання.
 6. Формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі університету.
 7. Використання різних видів наочності на уроках мистецтва в початковій школі.
 8. Формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів в освітньому процесі.
 9. Психолого-педагогічні умови збереження психологічного здоров’я молодших школярів.
 10. Особливості організації здоров’язбережувального середовища в новій українській школі.
 11. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх магістрів початкової освіти у закладах вищої освіти.
 12. Портфоліо як альтернативний спосіб оцінювання навчальних досягнень школярів в НУШ.
 13. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до громадянського виховання.
 14. Адаптація школярів до навчальної діяльності при переході з початкового до базового середнього рівня освіти.
 15. Індивідуальний підхід в естетичному вихованні молодших школярів у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
 16. Роль метафори у педагогічній комунікації вчителя сучасної початкової школи.
 17. Розвиток екологічної компетентності молодших школярів на уроках “Я досліджую світ”.
 18. Особливості підготовки вчителів початкової школи до роботи в пришкільних оздоровчих таборах.
 19. Формування лінгводидактичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів Нової української школи.
 20. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами інтерактивних технологій.
 21. Технологія підготовки сучасного уроку в початковій школі.
 22. Розвиток альтернативної шкільної освіти в Україні.
 23. Розвиток емпатії у молодших школярів засобами художньої літератури.
 24. Сертифікація як інструмент вивчення професійної компетентності вчителів початкової школи (Сертифікація в системі зовнішнього забезпечення якості освіти України).
 25. Особливості розвитку фантазії молодших школярів у процесі художньо-проектної діяльності.
 26. Особливості ознайомлення молодших школярів із оповіданнями про інклюзивність (за збіркою «Теrra інклюзія») в Новій українській школі.
 27. Навчання молодших школярів аудіюванню у викладанні мовно-літературної освітньої галузі.
 28. Диференціація як один із найбільш ефективних методів індивідуальної роботи з молодшими школярами.
 29. Театральне мистецтво у педагогічній взаємодії вчителя та учнів.