«Професійна підготовка майбутнього фахівця в системі педагогічної (асистентської) практики»

2015-03-31

Однією з актуальних проблем вищої педагогічної освіти є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, які володіють системним та аналітичним мисленням, використовують знання й уміння у нестандартних ситуаціях, здатних до творчої професійної діяльності. Формування педагога нового типу забезпечується крізь призму практичної підготовки, у тому числі  асистентської практики. 31 березня 2015 року на базі факультету педагогіки, психології та […]