Підсумки міжнародної науково-практичної конференції «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози»

2015-11-04

3 листопада у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за підсумками міжнародної науково-практичної конференції «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози» відбувся круглий стіл за участю дійсних членів Національної академії педагогічних наук України Івана Дмитровича Беха, Нелі Григорівни Ничкало та Георгія Георгійовича Філіпчука, провідних науковців Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту проблем виховання національної академії НАПН України, Вищої Школи Лінгвістичної в Ченстохові (м.Ченстохова, Польща). Організаторами заходу у Чернівцях є кафедра педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Метою зустрічі стало обговорення теоретико-методологічних пошуків та практичних здобутків щодо забезпечення якості неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів. Зокрема, дискусія науковців стосувалася тенденцій реформування освіти; сучасної освітньої практики та перспектив забезпечення якості неперервної освіти; забезпечення якості професійної освіти у вищій школі; культуровідповідності, людоцентризму та психолого-соціальних аспектів сучасної системи освіти. 4 листопада, робота конференції продовжилась у творчих групах.

03 04 02 01