Наукові зустрічі в умовах сучасних освітніх трансформацій

2021-05-27

Упродовж 26-27 травня на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій», яка об’єднала науковців України та 9 зарубіжних країн.

Міжнародна науково-практична конференція, організована кафедрою педагогіки та методики початкової освіти (завідувач доктор педагогічних наук, професор Світлана Романюк), порушила актуальну проблему розвитку освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій, про що свідчить значний інтерес до неї педагогічної громадськості як України, так і зарубіжжя.

Співорганізаторами та учасниками конференції стали Національна Академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Тернопільський  національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Коломийський навчально-науковий інститут, Мукачівський державний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Національний університет «Острозька академія», Рівненський державний гуманітарний університет та Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада Світового Конгресу Українців (Канада).

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доктор фізико-математичних наук, професор Роман Петришин. Він зазначив, що ефективне функціонування сучасного суспільства неможливе без збалансованої системи освіти, вдосконалення якої відбувається під впливом власне національних та інтеграційних процесів, які в цілому і спрямовують розвиток  системи освіти України в умовах сьогодення. Саме тому обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю для наукових  дискусій і пошуку шляхів вирішення актуальних освітніх і наукових проблем сучасності.

Плідної роботи учасникам конференції також побажали доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України Нелля Ничкало, голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конґресу Українців  Левицька Оксана, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тетяна Федірчик.

У роботі наукового форуму взяли участь провідні вчені України й зарубіжжя, молоді дослідники, аспіранти, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня, майбутні педагоги.

У наукових доповідях, виголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання розвитку  освітніх систем в умовах євроінтеграційних трасформацій, зокрема – «Освіта в національному і глобальному вимірах» (Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки, Почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Почесний доктор Національного університету імені Юрія Федьковича (м. Київ, Україна); «Професіоналізація освіти дорослих: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні» (Лариса Лук’янова,доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України (м. Київ, Україна), «Сучасні підходи в освітніх системах у вимірі нових реалій: міжнародний досвід» (Оксана Левицькаголова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради. Світового Конґресу Українців  (Канада) та  ін.

Учасників наукового зібрання зацікавили доповіді, з якими виступили зарубіжні вчені, зокрема  (Наталія Таулер (Австралія) , Beata Bodzioch (Польща), ProfNitza Davidovich (Ізраїль), Оксана Левицька (Канада), Colomeischi Аuroradina (Румунія), Амброзы Мариан (Словаччина), Ari Pokka (Фінляндія).

На завершення конференції проф. Світлана Романюк щиро подякувала організаторам та учасникам конференції за плідну співпрацю, підсумовувала результати  роботи конференції та висловила побажання подальшої наукової співпраці. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» відбулася на високому організаційному та науковому рівні,  в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння й інтелектуальної творчості. Обрана тема послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами її роботи буде видрукувано збірник матеріалів  конференції