Відкрите лекційне заняття (лектор: доц. Мафтин Л.В.)

2021-04-29

29 квітня 2021 р. на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти  відбулося відкрите  лекційне заняття зі студентами 4-го курсу з навчальної дисципліни «Профілактика та корекція відхилень поведінки», яке проводила к.ф.н, доцент Мафтин Л.В. 

          Виклад основних положень теми «Гіперактивність учнів молодшого шкільного віку та її корекція» відповідав лекції з елементами бесіди. Заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії, під час обговорення нового матеріалу викладач активувала знання студентів, набуті у попередніх заняттях з курсу, стимулювала їх до логічних міркувань та порівнянь, до вираження власної думки. Позитивним є й те, що, незважаючи на проведення заняття он-лайн, було створено атмосферу доброзичливості й взаємоповаги, спостерігався тісний контакт викладачки з аудиторією, чітко простежувалися елементи виховного характеру в змісті лекції та раціональність використання часу. Лекцію супроводжував вдало  підібраний різноманітний презентаційний матеріал, що дозволило застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу студентів  протягом усього заняття.