Відбулася відкрита лекція (лектор: проф.Романюк С.З.)

2021-04-14

12 квітня 2021 року на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни «Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова)» зі студентами 2-го курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», яку провела завідувач кафедри, професор Романюк С.З. Лекція носила проблемний характер і була спрямована на вироблення у майбутніх учителів початкових класів навичок роботи з  мовленнєвого розвитку молодших школярів на вимовному та лексичному рівнях.

Лекція проведена в атмосфері активної взаємодії учасників освітнього процесу. У ході вивчення нового матеріалу викладач активувала знання студентів, набуті на попередніх заняттях з курсу, стимулювала їх до логічних міркувань та порівнянь, до висловлення власної думки. Позитивним також  є й те, що, незважаючи на дистанційну форму навчання, лекторкою було створено не тільки особливу, насичену робочу атмосферу, а й атмосферу доброзичливості й взаємоповаги, спостерігався тісний контакт викладачки з аудиторією, чітко простежувалися елементи виховного характеру в лекції та раціональність використання часу.

Заслуговує на увагу високий професійний та науково-методичний рівень лекції, відповідність її логіці освітнього процесу та вимогам сьогодення. Адже Романюк С.З. вміло використовувала інноваційні технології (робота на платформі Jamboard та Mentimeter), що сприяло формуванню у студентів практичних навичок майбутньої професійної діяльності.