НАУКА-ЦЕ КОРІНЬ І НАСІННЯ, І ОСНОВА ВСЯКОЇ КОРИСТІ ДЛЯ БАТЬКІВЩИНИ…

2024-04-16

Викладачів і студентів кафедри педагогіки та методики початкової освіти 16.04.2024 р. об’єднав вислів видатного українського педагога, науковця, богослова Феофана Прокоповича на щорічній студентській науковій конференції Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича. У змішаному форматі відбулося засідання підсекції актуальних проблем педагогіки та методики початкової освіти (Керівники:проф. Світлана Романюк, доц. Лариса Мафтин. Секретар: ст. 5 курсу Олександра Воробець).

Виступи учасників були присвячені актуальним проблемам сучасної педагогічної науки. Доповідачі презентували не лише теоретичні наукові розвідки, а й досвід реалізації експериментальних методик та інноваційних підходів  у процесі навчання і виховання молодших школярів.

  Новизною й креативним підходом до предмету дослідження  вирізнялися  виступи ст. 5 курсу Анни-Марії Крехович, тема: «Формування дослідницької компетентності молодших школярів в умовах Нової української школи» (науковий керівник – д.п.н., проф. Світлана Романюк);  Юлії Штефанюк, тема: «Особливості самоствердження особистості молодшого школяра в процесі інтегрованого навчання: наукові підходи вчених – досвід практики» (науковий керівник – д.п.н., проф. Марія Іванчук); Анастасії Гнатюк, тема: «Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у початковій школі» (науковий керівник – к.п.н., доц. Ганна Бигар). Доповідь  студентки Олександри Воробець з теми: «Використання квестів в освітньому процесі початкової школи як засобу подолання освітніх втрат» (науковий  керівник – к.п.н., доц. Інна Прокоп)  визнано найкращою і рекомендовано до представлення кафедри на факультетському засіданні конференції.

Загалом студентська наукова конференція засвідчила високий  підготовки наукових презентацій, глибинність і актуальність досліджуваних проблем, творчу й плідну співпрацю наукових керівників і студентів, що стала запорукою високих результатів у царині наукового пошуку.