Федірчик Тетяна Дмитрівна

Інформація про викладача

Федірчик Тетяна Дмитрівна розпочала свою трудову діяльність на посаді вчителя початкових класів після закінчення у 1989 році Чернівецького педагогічного училища. В Чернівецькому державному університеті розпочинає працювати з 1994 року після закінчення з відзнакою педагогічного факультету на посадах: викладач-стажист кафедри педагогіки (1994 –1996 рр.); асистент кафедри педагогіки (1996 –2000 рр.); доцент кафедри педагогіки (2000 – 2007 рр.); доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти (2007 –2017); в.о. завідувача кафедри (2017 р.); професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти (2017 – 2019). З 2004 року виконувала обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи, а 2.11.1999 року обрана на посаду декана факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

 

У 1999 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а у 2016 році – доктора  педагогічних наук. Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно у 2002 році, а у 2019 році  – вчене звання професора.

Наукова діяльність спрямована на дослідження проблем підготовки педагогічних кадрів та забезпечення якості вищої освіти. Має більше ніж 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Є автором одноосібних та колективних монографій.

Здійснювала науково-проектну діяльність, будучи учасником наукових проектів. із проблеми забезпечення якості вищої освіти та акредитації, у процесі яких вивчала європейський досвід Фінляндії, Португалії, Словаччини, США, Польщі.

Активна наукова діяльність проф. Федірчик Т.Д. поєднується з викладацькою роботою та керівництвом аспірантів. Забезпечує читання навчальних дисциплін у магістратурі та аспірантурі. Підготувала 1 кандидата педагогічних наук, здійснює керівництво 2 аспірантами.  Неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій.

До кола наукових інтересів входять проблеми: розвиток професіоналізму викладача вищої школи; формування професійної культури майбутнього фахівця; педагогіка партнерства; забезпечення якості вищої освіти.

Федірчик Т.Д. здійснює активну громадську діяльність: голова вченої ради факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, член вченої ради ЧНУ, член НМК Науково-методичної ради МОН (НМК 01 із загальної, професійної освіти та спорту) (Наказ МОН №582 від 25.04.2019). Виступала членом та головою журі на регіональних конкурсах «Вчитель року». Здійснювала організаційну роботу серед викладачів та студентів з благодійної діяльності.

За багаторічну сумлінну працю Федірчик Т.Д. неодноразово нагороджувалася подяками та грамотами ЧНУ, дипломом лауреата премії ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради (2011), Подякою МОН України (2017), Почесною грамотою НАПН України (2019).