Піц Ірина Іванівна

 Інформація про викладача

Піц Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

Закінчила в 2002 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича зі  спеціальності «Початкове навчання. Українознавство».

В 2005 році здобула кваліфікацію за спеціальністю 7.040101 «Психологія».

На факультеті педагогіки, психології ти соціальної роботи працює з 2002 року.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна діяльність та освітні ідеї В. Луціва» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

З 2012 року доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

З 2016 року координатор програми “Подвійний диплом” у рамках міжнародного співробітництва з Вищою Лінгвістичною Школою м.Ченстохова (Польща) / Wyższej Szkoły Lingwistycznej (Polska)