Прокоп Інна Степанівна

 Інформація про викладача

Прокоп Інна Степанівна – доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти
У 1994 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Початкове навчання. Народознавство» і з того часу працює у ньому за основним місцем роботи.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховні цілі навчання у вітчизняній педагогічній теорії (50-і роки ХХ ст. – поч.ХХІ ст.)» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти.
Коло наукових інтересів: виховні цілі навчання: історія, теорія методика, проблеми навчання початкового курсу математики, теорія навчання молодших школярів.