Біленкова Лідія Миколаївна

Інформація про викладача

Біленкова Лідія Миколаївна

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти

Закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 2000 році за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію – вчитель початкових класів та українознавства, отримала диплом спеціаліста РН № 13858593.

У 2007 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Початкове навчання», та здобула кваліфікацію – вчитель початкових класів, викладач педагогіки, отримала диплом магістра ВА № 32830449. Закінчила аспірантуру даного закладу вищої освіти.

Кандидат педагогічних наук з 2013 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні засади та практика родинного виховання в українській діаспорі Канади». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 013133.

Рішенням вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 25 листопада 2019 присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти. 6 грудня 2019 року отримано атестат доцента АД № 003905 на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Курси: «Методика навчання природничої освітньої галузі», «Робота вчителя в пришкільних оздоровчих таборах», «Організація діяльності методичних кабінетів в системі управління освітою», «Управлінська культура освітнього менеджера», «Основи християнської етики з методикою навчання в початковій школі», «Основи природознавства» для спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/педагогіка».

Видано навчально-методичні посібники: «Українське родинне виховання в Канаді», «Педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах початкової школи». Усього: 28 публікацій.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

– 02.09.2002 – 31.08.2003 – викладач-стажист кафедри педагогіки та методики початкового навчання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наказ № 136-к від «2» вересня 2002 року;

– 01.09.2003 – 31.10.2007 – асистент кафедри педагогіки та методики початкового навчання. Наказ № 182-к від «01»вересня 2003 року (01.09.2007 кафедра перейменована на педагогіки та методики початкової освіти. Наказ № 121 від 31.08.2007);

– 1.11.2007 – 01.11.2010 – навчання в стаціонарній аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

– 01.11.2010 – до цього часу – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. Наказ № 591-к від «10» листопада 2010 року.