Іванчук Марія Георгіївна

 Інформація про викладача

ІВАНЧУК МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Заслужений працівник освіти України

Основні  віхи професійного  розвитку, наукові здобутки, нагороди, відзнаки

Загальний стаж педагогічної роботи – 42 роки. Освіта – вища педагогічна.

1977р. –  1995р. – учитель початкових класів Чернівецької загальноосвітньої школи №23 м. Чернівці (нині гімназія №5).

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови формування моральних почуттів у молодших школярів (у процесі навчання)» за спеціальністю 19.00.07. педагогічна та вікова психологія. «Учитель-методист» (1986 р.), Відмінник народної освіти України (1988 р.), лауреат І обласної премії імені Омеляна Поповича (1995 р.).

З 1991 працює у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича: асистент (1991-1995 рр.) кафедри педагогіки (за сумісництвом) доцент (1995-2005 рр.) .

У 2005 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 педагогічна та вікова психологія на тему «Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого навчання».

З  2007 р. й по нині  – професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

2011р. – 2015 р. в.о. завідувача кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

Завідувача  центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (з 2005р.) .

Нагороджена: знаком «Василь Сухомлинський» (2005 р.), «За наукові  досягнення» (2008 р.), Заслужений працівник освіти України (2013 р.).

Науковий керівник й консультант захищених 11 аспірантів  кандидатських і 1 докторської дисертації з проблем педагогіки та психології початкової освіти та підготовки фахівців до освітньої діяльності.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських робіт зі спеціальності 19.00.07 педагогічна та вікова психологія у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

Співорганізатор наукових проектів: 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України” (TRUST) та QUAERE “Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій” за програмою ERASMUS+ (2016р.).