Романюк Світлана Захарівна

Інформація про викладача

 

Романюк Світлана Захарівна, 03.12.1970 р.н., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 1997 року по даний час працюю в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. За час роботи навчалася в аспірантурі та докторантурі, захистила кандидатську «Педагогічна діяльність Івана Боднарчука в контексті розвитку українського шкільництва в Канаді» (2001р.) та докторську «Розвиток рідномовної освіти  українців в умовах західної діаспори (ХХ – початок ХХІ ст.)» (2015р.) дисертації зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. За успіхи у науковій роботі двічі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2002 – 2003 рр. працювала заступником декана педагогічного факультету. У 2018 р. пройшла стажування в Жешувському. університеті (м. Жешув, Польща), у 2019 р отримала сертифікат (znajomosci jezyka obcego), який підтверджує достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2). На даний час є:

  • автором навчальних підручників з додаткового читання для учнів 1 та 2 класів за програмою Нової української школи, рекомендованої МОН України.
  • Тренером для регіональних тренерів у рамках підготовки вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Концепції «Нова українська школа».
  • Учасником проекту «Фінська підтримка реформи української школи», організованого Міністерством освіти і науки України спільно з урядом Фінляндії.
  • Членом консультативної групи щодо виконання положень Закону України «Про освіту» (05.09.2017р.), вимог Державного стандарту початкової освіти ( постанова КМУ №87 від 21.02.2018 р.),  Концепції «Нова українська школа» (рішення колегії МОН від 27.10.2016р.) у Чернівецькій області.
  • Експертом проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України 2018 року.
  • Членом наукової ради журналу «Studia Gdanskie. Wizje i rzeczywistosc» Гданської вищої школи гуманістичної (Польща).
  • Членом редакційної колегії фахового журналу «Гірська школа Українських Карпат» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).
  • Членом консультативної комісії зі створення підручників з української мови і читання для українських початкових класів у Польщі.
  • Заступником голови відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнське товариство «Рідна школа» в Чернівецькій області.

Науковий доробок С.З.Романюк складають понад 200 публікацій різних наукових рівнів, серед яких 3 монографії, 5 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, статті у вітчизняних і зарубіжних науковометричних і фахових виданнях, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, семінарів.

Коло наукових інтересів: діяльність педагогів української діаспори у розвитку теорії та практики національної освіти й виховання; становлення і розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі; інноваційні підходи до викладання української мови в початковій школі України і українського зарубіжжя; методика навчання української мови в полікультурному середовищі; теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів; педагогічні технології в освітньому процесі початкової школи; лінгводидактична та професійно-практична підготовка магістрів педагогічної освіти.