Мафтин Лариса Василівна

Інформація про викладача

Мафтин Лариса Василівна. Кандидат філологічних наук,  доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти. Заступник завідувача кафедри по науці, керівник студентського наукового гуртка.

У 1984 році закінчила Чернівецький держаний університет за спеціальністю філолог. Друга вища освіта – психолог /за спеціальністю 7.040101 «Психологія» (2008 р. закінчила факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім. Ю.Федьковича).

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.01.02. – література народів СРСР (радянський період).  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук  захищена 16. 02. 1990 р. у спеціалізованій  раді  Одеського  державного  університету ім. І.Мечникова.

Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно 26.02.1998 рр. Закінчила стаціонарну докторантуру (2004-2009 р.р.) при кафедрі історії педагогіки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук закоординована в АПН України за спеціальністю 13.00.01.

Коло наукових інтересів пов’язане з історією педагогіки України:  українознавча складова  змісту шкільної  освіти України; психологією спілкування, освітнім менеджментом та інноваційними технологіями навчання в сучасній школі.

Забезпечувала та забезпечує читання курсів: «Історія зарубіжної педагогіки», «Історія педагогіки України», «Попередження негативних явищ у молодіжному середовищі», «Основи українознавства», «Методика викладання українознавства», «Методика викладання теорії виховання у ВН3», «Етнопедагогіка України», «Етнопсихологія», «Народні символи та вірування українців», «Українознавчий компонент змісту шкільної освіти в Україні», «Вища освіта і Болонський процес», «Риторика в початковій школі», «Риторика», «Основи українознавства з методикою викладання», «Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями», «Інспектування та атестація в структурі управління освітою», «Психологія спілкування», «Психологія освітнього менеджменту», «Профілактика і корекція відхилень поведінки», «Інноваційні технології навчання  сучасній школі».

Автор біля двохсот наукових та науково-методичних праць.