Маковійчук Олеся Василівна

Інформація про викладача

1988 року народження, місце народження – с. Лівинці, Кельменецького р-ну Чернівецької області. Освіта вища.

У 2010 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю  «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра початкової освіти, викладача педагогіки і методики початкової овіти

У 2010 році зарахована на посаду лаборанта кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

З 2013 р. – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2014 по 2017 рр. – аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2015 р. до цього часу працює заступником декана з навчально-виховної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ” (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук).