Богданюк Антоніна Миколаївна

Інформація про викладача

Богданюк Антоніна Миколаївна (нар. 07.07.1978 р., с. Мілієве Вижницького р-ну Чернівецької обл.) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Випускниця шкільного відділення Чернівецького вищого педагогічного навчального закладу імені Осипа Маковея за спеціальністю «Початкове навчання» і кваліфікацією вчителя початкових класів та педагога-організатора (1993-1997 рр.).

У 2000 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Початкове навчання» (кваліфікація – вчитель початкових класів та українознавства).

У процесі навчання розпочала свій трудовий досвід – здійснювала практичну діяльність вихователя дітей та молоді в пришкільних та позашкільних літніх оздоровчих таборах області.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича:

 • з 2000 р. – секретар-референт деканату педагогічного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича;
 • з 2001 р. – старший лаборант кабінету педагогічної майстерності кафедри педагогіки та методики початкового навчання;
 • з 2002 р. – по 2017 р. – асистент кафедри педагогіки та методики початкової світи;
 • з 2005 р. – по 2008 р. – аспірант денної форми навчання аспірантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • з 2012 р. – кандидат педагогічних наук (5 грудня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України захищено дисертацію на тему: «Виховний потенціал української дитячої літератури Канади» /ІІ пол. ХХ ст./, матеріали якої склали основу однойменної монографії та навчального посібника (хрестоматії) «Перлини творчості: дитяча література українського зарубіжжя»);
 • з 8 грудня 2017 р. – до цього часу – доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі – 20 років, упродовж яких Богданюк А.М. здійснювала читання таких навчальних курсів (спецкурсів): «Українознавство», «Фольклор України», «Історія української педагогіки», «Етопедагогіка України», «Народна педагогіка Буковини», «Педагогіка української діаспори», «Виховний потенціал дитячої літератури українського зарубіжжя», «Основи педагогічної майстерності та творчості вчителя», «Основи християнської етики», «Методика вивчення українознавства», «Методика навчання літературного читання», «Методика виразного читання», «Методика ознайомлення з дитячим фольклором у початковій школі», «Теорія та методика виховання», «Соціальна психологія», «Організація дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів», «Літературознавча пропедевтика в початковій школі», «Робота з дитячою книгою в початковій школі», «Індивідуальна робота з молодшими школярами» та ін.

Наукові розвідки доцента Богданюк А.М. присвячені: дослідженню історії та розвитку національної і зарубіжної  педагогічної думки, системи виховання в Україні й за рубежем, основ етнопедагогіки України, народної педагогіки Буковини й педагогіки української діаспори; проблемам теорії та методики навчання й виховання підростаючих поколінь засобами дитячої літератури, фольклору та українознавства; розробці теоретичних положень та практичних основ методик вивчення фольклору й українознавства, літературного та виразного читання, літературознавчої пропедевтики й роботи з дитячою книгою в початковій школі, організації дозвіллєво-ігрової діяльності та індивідуальної роботи з молодшими школярами, основ педагогічної майстерності й творчості сучасного вчителя.

Як доцент кафедри, сьогодні Богданюк А.М. бере участь у навчально-методичній, науковій, громадській, організаційній та виховній життєдіяльності кафедри:

 • забезпечує проведення лекційних і семінарських занять з основних та вибіркових навчальних дисциплін згідно навчальних планів підготовки фахівця нової української школи та відповідно здійснює підготовку навчально-методичних матеріалів для забезпечення вивчення студентами зазначених курсів;
 • надає методичну допомогу у процесі проходження студентами різних видів педагогічної практики згідно плану практичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, зокрема виконує функціональні обов’язки керівника одного з її видів – педагогічної виховної практики в початковій школі;
 • здійснює керівництво науковою роботою студентів спеціальності «Початкова освіта» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за науковою тематикою кафедри;
 • проводить організаційну та виховну роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора академгрупи студентів та керівництво діяльністю спілки творчої студентської молоді кафедри – клубу «Педагог»;
 • бере участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, конкурсів, виховних заходів, професійних свят кафедри, факультету, університету, міста й області тощо.

Виховує двох прекрасних синів Василя та Миколу, які є неодноразовими учасниками  кафедральних і факультетських заходів.