Загальна інформація

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича здійснює провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів згідно Постанов КМУ від 21 серпня 2019 року No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», від 27 грудня 2019 р. No1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Листа МОН No 1/9-683 від 04.11.19 року, Постанови КМУ від 27.08.2010 року No 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, що належать до державної та комунальної власності», Положення про порядок надання платних освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної,  середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та ін.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники (вчителі початкових класів) закладів загальної середньої освіти (І ступеня)усіх форм власності та сфер управління.

Напрями підвищення кваліфікації:

– розвиток професійних компетентностей працівників (вчителі
початкових класів) закладів загальної середньої освіти (І ступеня) усіх форм власності та сфер управління( поглиблення знань про психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, фахових методик, сучасних освітніх технологій, модернізаційних засад НУШ);
– використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;

– створення безпечного інклюзивного освітнього середовища,
особливості інклюзивного навчання.

Графік освітнього процесу підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти – з
жовтня по червень навчального року (як правило у канікулярний період) та за
наявності не менше 10 осіб, зареєстрованих на конкретний профіль.

Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти – 30 годин (1 кредит ЄКТС).
Один день підвищення кваліфікації оцінюється у 6 годин (0,2 кредиту
ЄКТС).

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації
Факт підвищення кваліфікації педагогічного працівника підтверджується
свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації, яке
розробляється Університетом, підписується ректором або уповноваженою
ним особою – першим проректором.

 Запрошуємо освітян пройти підвищення кваліфікації в нашому університеті!