Перелік навчальних дисциплін 

Перелік навчальних дисциплін 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Повна форма навчання 

Вступ до спеціальності

Загальні основи педагогіки та історія її розвитку

Педагогічна психологія

Дидактика

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова)

Етнопедагогіка України

Основи педагогічних досліджень

Методика навчання математичної освітньої галузі

Методика навчання природничої освітньої галузі

Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Методика інформатичної освітньої галузі

Організація освітнього процесу у ГПД

Сучасні інформаційні технології

Психолого-педагогічні основи роботи з батьками молодших школярів

Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями

Практикум з психології

Організація психологічної служби в закладах освіти

Організація дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів

Індивідуальна робота з молодшими школярами

Скорочена форма навчання 

Вікова і педагогічна психологія

Загальні основи педагогіки та історія її розвитку

Теорія та методика виховання

Дидактика

Управління в системі освіти

Основи педагогічних досліджень

Теорія та методика навчання мовно-літературної освітньої галузі (укр. мова, літ.чит.)

Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Методика навчання інформатичної освітньої галузі

Методика навчання мистецької освітньої галузі (образотворче мистецтво)

Основи інтегрованого навчання в початковій школі

Соціальна психологія

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітня політика України в умовах євроінтеграції

Методологія та методика наукових досліджень

Цифрова та медійна грамотність

Нові підходи до навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі

Актуальні питання у навчанні математичної освітньої галузі у початковій школі

Технології навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі

Актуальні проблеми початкової освіти

Педагогіка і психологія ВШ

Освітня політика

Організаційні та психолого-педагогічні основи інклюзивного навчання

Психологія освітнього менеджменту

Психологія спілкування

Психологія педагогічної взаємодії в освітньому процесі

Технологія організації позакласної та  позашкільної роботи

Управління виховною роботою в освітніх закладах

Анімаційна діяльність педагога-організатора

Управлінська культура освітнього менеджера

Організація взаємодії учасників освітнього процесу