Досягнення в науці

ЗАХИЩЕНІ:

Докторські дисертації:

6Іванчук Марія Георгіївна

Доктор психологічних наук: 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія, 2005р., професор.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Психолого-педагогічні умови формування моральних почуттів молодших школярів у процесі навчання» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему:

«Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання»

 

 

 

 

18Федірчик Тетяна Дмитрівна

Доктор педагогічних наук:  13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, 2016 р., професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему:

«Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності»

Науковий консультант: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

 

 

16Романюк Світлана Захарівна

Доктор педагогічних наук:  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 р., професор.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему:

«Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Науковий консультант: доктор пед. наук, проф. Руснак І. С.

 

 

 

 

 

 

 Кандидатські дисертації:

 

 

 

 

15Прокоп Інна Степанівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2008р., доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Виховні цілі навчання у вітчизняній педагогічній теорії ( 50-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С

 

 

 

 

 

8

Мафтин Лариса Василівна

Кандидат філологічних наук: 10.01.02. – Література народів СРСР (радянський період), 1990 р.,  доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«А.Н.Толстой и Украина (к проблеме русско-украинских литературных взаимосвязей)».

 

 

 

 

 

1Бигар Ганна Павлівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2006р., доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина XX ст.)».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

 

5Гордійчук Оксана Євгенівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2009р.,  доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

 

 

20Шевчук Кристина Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2009р.,  доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю».

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

 

 

13Піц Ірина Іванівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2009р.,  доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Педагогічна діяльність та освітні ідеї В. Луціва».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Завгородня Т.К.

 

 

 

 

 

 

14Предик Аліна Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2009р.,  доцент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в України (50-ті – 90-ті роки XX століття)».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

19Істинюк Ірина Дмитрівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2012р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики».

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

3Богданюк Антоніна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Виховний потенціал української дитячої літератури Канади».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

 

111Біленкова Лідія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2013р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Педагогічні засади та практика родинного виховання в українській діаспорі Канади».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

 

 

 

111111-min

 Шестобуз Ольга Сергіївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2013р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

“Формування культури спілкування молодших школярів з однолітками у позакласній діяльності”

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

 

viber image-min (1)

Ситник Наталія Іванівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 2016р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх зв’язків ( друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Руснак І.С.

 

 

 

 

 

22

Шульга Альона Валеріївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, 2017 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Підготовка вчителя початкової школи до роботи з батьками з неповних сімей».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Хомич Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

11Олійник Олеся Василівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, 2017 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів».

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Хомич Л.О

 

 

 

 

 

 

7Костащук Оксана Іванівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2017 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Виховання професійної честі викладача».

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

 

10Нікула Наталія Вікторівна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,  2018 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки»

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Федірчик Т.Д.

 

 

 

0 (4)Цуркан Таїсія Георгіївна

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2018 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Формування педагогічної культури батьків молодших школярів в взаємодії сім¢ї і школи».

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

uJVJiqanQDUГавриш Інна Іванівна 

Кандидат педагогічних наук: 13.00.07 – Теорія і методика виховання, 2015 р., асистент.

Кандидатська дисертація на тему: 

«Виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності».

Науковий керівник: докт. псих. наук, професор Іванчук М.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 плоалнглшд7 плоалнгл плоал олллльольдб5456 оллл вчпрсчкарн вароапгшепрнгпен 6 4 3 2 2,2 1 5