Методичні семінари за 2017-2021 н.р.


«Учитель Нової Української Школи» за участю Григорія Петровича Васяновича

«Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності зростаючої особистості в умовах гірської школи»

«Реформування загальної середньої освіти: нормативна база, реалії, перспективи»

«Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення»

«Інтегрування зарубіжного досвіду в систему реформування початкової ланки освіти України»

«Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти»

«Методично-організаційні вимоги до написання та захисту науково-практичної роботи за професійним спрямуванням »

«Особливості використання платформи дистанційного навчання Moodle»

«Основні положення Професійного стандарту вчителя початкових класів та особливості його реалізації у змісті освітнього процесу»