Відкрита онлайн-лекція (лектор: доц. Шевчук К.Д.)

2021-11-09

8 листопада відбулося відкрите заняття доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти Шевчук Кристини Дмитрівни з курсу “Методика навчання природничої освітньої галузі” на тему “Особливості вивчення природничої освітньої галузі в умовах Нової української школи”. Студенти мали змогу з’ясувати психолого-фізіологічну природу природничих уявлень та понять, їх сутнісну характеристику та класифікацію; опанувати методичними інструментами формування природничих уявлень та понять пізнання молодшими школярами навколишнього світу.