Круглий стіл «Якість підготовки майбутніх фахівців до роботи у початковій школі у контексті реалізації Концепції НУШ»

2021-06-25

На кафедрі педагогіки та методики початкової освіти 25.06.2021 р. з ініціативи її завідувачки професора Романюк С.З. проведено розширене засідання у формі круглого столу зі стейкхолдерами на тему «Якість підготовки майбутніх фахівців до роботи у початковій школі у контексті реалізації Концепції НУШ». У заході взяли участь Паламар Ніна Мартиянівна – заступник директора з навчально- методичної роботи спеціалізованої школи І ступеня №23 м.Чернівці, учителі базової школи – гімназії № 7 м.Чернівці:  Штепу Наталія Василівна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Вакурова Альона Іванівна – вчитель вищої категорії старший вчитель. Під час роботи круглого столузверталасяувага на зміст освітніх компонент програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, формування базових та професійних   компетентностей здобувачів вищої освіти.

Учасники круглого столу із зацікавленням прослухали виступи гарантів освітніх програм професор С.З.Романюк та доцент І.С.Прокоп, які звернули увагу на актуальні проблеми НУШ, що реалізуються у підготовці майбутніх учителів початкової школи.  

Під час засідання відбулася жвава дискусія щодо особливостей практичної підготовки здобувачів вищої освіти, процедури забезпечення вільного вибору студентами вибіркових компонентів ОПП тощо.