Запрошуємо взяти участь у конкурсі «Нова доба освіти за ідеями В.О.Сухомлинського»

2018-09-19

Шановні студенти,

аспіранти, вчителі та викладачі!

Запрошуємо Вас взяти участь

у конкурсі «Нова доба освіти за ідеями В.О.Сухомлинського» – оформлення розробок планів-конспектів уроків, заходів, на основі творчо-літературної спадщини В.О.Сухомлинського

який відбудеться з 20 до 26 вересня 2018 р.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНІВ-КОНСПЕКТІВ УРОКУ

І. Загальні положення

  1. На Конкурс подаються плани-конспекти виховних заходів та уроків для сучасної початкової школи, з метою реалізації потреб Нової української школи, на основі творчо-літературної спадщини Василя Олександровича Сухомлинського. Конспекти наукового, творчого та проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про їх обізнаність із сучасним станом галузі дослідження, опанування ними аспектів виховної діяльності та методик викладання в початковій школі.
  2. Плани-конспекти повинні носити цілісний характер, який забезпечить зв’язок усіх його етапів на основі підпорядкування темі та меті заходів.
  3. Матеріал, який вивчається на уроці, повинен базуватися на раніше вивченому, мати з ним зв’язок. Поясненню нового повинне передувати повторення раніше вивченого.
  4. Урок має розв’язувати завдання формування міцних умінь, навичок на основі використання різноманітних видів і форм вправ.
  5. Форми і методи роботи, які використовує вчитель, повинні активізувати мисленнєву діяльність учнів, пробуджувати інтерес до уроку чи виховного заходу.
  6. В планах-конспектах мають реалізовуватися основні дидактичні і методичні принципи навчання та застосовуватись методи індивідуальної роботи та диференційованого навчання, що сприятиме засвоєнню матеріалу учнями.
  7. Конкурсні роботи виконуються державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

 

ІІ. Правило оформлення матеріалів. Матеріали конкурсу публікуватимуться лише ті тексти, що підготовлені в форматі MS WORD 2007-2010 (.doc) і відповідають такими вимогам:

– обсяг 3–6 сторінки формату А 4; – поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; – міжрядковий інтервал – полуторний;

– перший абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

– другий абзац – назва навчального закладу – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив;

– третій абзац – тема уроку – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі;

– рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки; Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

– таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний.

 

Матеріали надсилаються до 23з вересня 2018р. на електронну пошту кафедри педагогіки та методики початкової освіти pmpo-dpt@chnu.edu.ua, або подається його паперовий варіант на кафедру за адресою: вул. Рівненська 14., м. Чернівці. (4 поверх, 411каб. кафедра педагогіки та методики початкової освіти)

 

Контакти:

  • Секретарі оргкомітету Конкурсу:
  • Дідух Віталія Віталіївна – 096-209-64-78
  • Голова конкурсної комісії:

Романюк Світлана Захарівна – професор , доктор педагогічних наук – 050-829-97-66.

Члени комісії:

Піц Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти – 099-027-14-78

Костащук Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти – 050-961-85-06.

1457f9de921eb21 suhomlinsky