Стратегії особистісного розвитку

2024-04-05

З метою залучення студентів до освітнього процесу, створення умов для  розширення їх індивідуальної освітньої траєкторії в рамках академічної прозорості та відкритості викладачами кафедри та гарантом ОП презентовано вибіркові дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Здобувачі вищої освіти мали змогу не лише ознайомитися з силабусами даних дисциплін, а й особисто зануритися у зміст навчальних компонент, послухавши рекламу кожного автора/викладача про унікальність пропонованої дисципліни,  її своєрідність, важливість для професійного становлення.

Переконані, що така практика забезпечує належну мотивацію студентів до навчання та підвищує  якість їх освіти.