«Інклюзивна компетентність педагога: виклики, акценти, орієнтири» (науковий семінар, доповідач: доц.Гордійчук О.Є.)

2023-05-03

2 травня 2023 року, в рамках наукової роботи кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, доц. Гордійчук О.Є. було проведено науковий семінар з теми: «Інклюзивна компетентність педагога: виклики, акценти, орієнтири».
Розкриття теми відбувалося в 2 етапи: організаційно-інформаційний та діяльнісно-рефлексивний.
Перший етап було спрямовано на аналіз ключових дефініцій: професійна готовність педагога до роботи в умовах інклюзії, інклюзивна готовність та інклюзивна компетентність педагога, особистісно-значущі якості вчителя інклюзивного класу. Більш деталізовану увагу слухачів було сфокусовано на ключовому понятті «формування інклюзивної компетентності», як процесу набуття та розвитку ціннісних орієнтирів та мотивів професійної діяльності, системи знань, умінь, досвіду, які забезпечать мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагога до ефективного здійснення педагогічної діяльності за умов інклюзії (за З.Шевців).
Найбільшої уваги та зацікавленості у викладачів кафедри викликав другий етап – аналітичний відеоогляд авторської неформальної інклюзивної діяльності про те, як магія контакту вибудувала емпатичні троїсті стосунки між дітьми, їх батьками, фахівцями-початківцями; як магія стосунків із офлайн переросла в унікальний тривалий проєкт «Інклюзивна Не!школа on-line», з метою формування соціальної норми та інтенції для кожного учасника проєкту; чому безпечна система стосунків має бути первинним середовищем, а методики і технології – вторинним.
Насамкінець, О.Є.Гордійчук було спрезентовано ідею та структурно-логічну модель залучення студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» до неформальної інклюзивної практики у системі професійно-практичної підготовки майбутнього вчителя Нової української школи, а також на вимогу Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».